Back

The Federative Republic of Brazil

Brazília

 • ikonka galerie
  02.03.2020
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Argentína | Brazília
  ElanBiz je súčasťou programu ELAN, iniciatívy Európskej únie, ktorej cieľom je zvýšiť a diverzifikovať európsku hospodársku prítomnosť v Latinskej Amerike. Hlavným cieľom je vytvárať obchodné príležitosti založené na technológiách medzi európskymi a latinskoamerickými malými a strednými podnikmi.
 • ikonka galerie
  10.04.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Brazília
  V Rio de Janeiro 2. - 5. apríla 2019 sa konal 12. medzinárodný veľtrh obrany a bezpečnosti LAAD Defence & Security.
 • 24.01.2017
  | Ekonomické správy | Brazília
  Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informujú podnikateľskú verejnosť, že Ministerstvo priemyslu, zahraničného obchodu a služieb Brazílie revidovalo postupy týkajúce sa Vyhlásenia o pôvode výrobkov podliehajúcich nepreferenčnému zaobchádzaniu.
 • ikonka galerie
  26.05.2016
  | Ekonomické správy | Brazília
  Veľvyslanectvo SR v Brazílii zorganizovalo v spolupráci s Brazílskym združením inštitúcií výstavby diaľnic v stredu (25. mája 2016) prezentačné podujatie pre veľvyslanectvá členských krajín Európskej únie v Brazílii o nových investičných projektoch vo federálnom štáte Brasília,D.F.
 • ikonka suboru
  09.03.2016
  | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Brazília
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii informuje o vydaní návodu na prípravu výskumných projektov financovaných štátom a podporovaných programom Horizon 2020. Návod je dostupný na webstránke CONFAP (http://confap.org.br/news/horizonte-2020/). Tento návod bol spracovaný s cieľom vylepšiť spoluprácu v oblastiach vedy, výskumu a inovácií medzi Brazíliou a EÚ.
 • 29.02.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Brazília
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii informuje o konaní 56. veľtrhu ExpoLondrina, ktorý bude zameraný na pôdohospodárstvo a živočíšne produkty, podnikanie v pôdohospodárstve, strojárstvo, udržateľný rozvoj a rodinné hospodárenie.
 • 18.02.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Brazília
  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Brazílii informuje o pripravovanom medzinárodnom veľtrhu a konferencii TCS Brazil 2016 so zameraním na technológie termálnej konverzie a bioplyn s názvom „International Trade Fair on Thermal Conversion Solutions, TCS Brasil.“ Veľtrh sa uskutoční od 1. do 3. júna 2016 v meste Foz do Iguaçu, štáte Paraná v Brazílii.
 • 29.01.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Brazília
  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Brazílii informuje o veľtrhoch cestovného ruchu v Curitibe (10. – 12. marca 2016) a v Gramado (03. – 06. novembra 2016).
 • ikonka suboru
  03.11.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  Slovenská obchodná a priemyselná komora pozvýva slovenské firmy na Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Brazíliou, ktorý sa uskutoční 11. ...
 • 12.10.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  Zastupiteľský úrad SR v Brazílii informuje o pripravovanom veľtrhu Futurecom 2015, ktorý sa bude konať 26. – 29. októbra v São Paulo. Jedná sa o najväčšie podujatie zamerané na IKT v Latinskej Amerike.
 • 12.10.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  „Latin America IPR SME Helpdesk" bol založený za účelom asistencie malým a stredným európskym podnikom (MSP), ktoré majú záujem o pôsobenie, prípadne už pôsobia v Latinskej Amerike a ktoré sa stretávajú s problematikou ochrany duševného vlastníctva a využitie práva za týmto účelom. Projekt je financovaný EÚ a obdobné helpdesky existujú aj pre Čínu a Východnú Áziu.
 • 31.08.2015
  | Ekonomické správy | Medzinárodné fóra a konferencie | Brazília
  Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, že v súvislosti s EXPO Miláno 2015, ktorého témou je "Uživiť planétu, energia pre život“, organizuje oddelenie obchodu a investícií Ministerstva vonkajších vzťahov Brazílie v Miláne dňa 24. septembra 2015 seminár na tému “ Sustainability in Brazilian Agribusiness“.
 • ikonka galerie
  21.08.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o nových pravidlách pre označovanie živočíšnej produkcie exportovanej do Brazílie.
 • 15.06.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Brazília
  Ministerstvo rozvoja, priemyslu a zahraničného obchodu Brazílie, v spolupráci s Národnou konfederáciou priemyslu a Veľvyslanectvom Veľkej Británie v Brazílii, vypracovali online portál CAPTA, zameraný na informovanie exportérov a importérov do Brazílie o platných obchodných dohodách.
 • 05.06.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  Brazília a Mexiko podpísali vzájomnú dohodu o obchodnej spolupráci a ochrane investícií (ACFI). Jedná sa o nový model medzinárodnej investičnej zmluvy, ktorý navrhla Brazília a už podpísala s Mozambikom a Angolou.
 • ikonka suboru
  05.06.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  Rast Brazílie v posledných rokoch spomaľuje, v období 2006 – 2010 bol ročný rast priemerne 4.6%, v rokoch 2011 – 2014 už iba 1.6%. Spôsobilo to množstvo externých a hlavne interných faktorov ako napríklad klesajúca konkurencieschopnosť a produktivita práce; štrukturálne nedostatky; nevyrovnaná politika, ktorá znížila dôveru podnikateľov; vysoká inflácia; zníženie trhových cien exportovaných komodít a vyššia cena externých pôžičiek...
 • 28.04.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Brazília
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o pripravovanej výstave a veľtrhu EXPOSOL 2015, ktorá sa bude konať 30. apríla – 3. mája 2015 v meste Soledade (Rio Grande do Sul), v Brazílii.
 • 28.04.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Brazília
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informujú o pripravovanej 70. výstave poľnohospodárstva a chovu dobytka a 30. medzinárodnej výstave chovu zvery, ktoré sa budú konať 8. - 24. mája 2015 v meste Goiania, štáte Goiás, Brazílii.
 • 02.04.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o pripravovanom pôdohospodárskom veľtrhu Agrishow 2015, ktorý sa bude konať 27. apríla – 1. mája 2015 v São Paule.
 • ikonka suboru
  10.03.2015
  | Ekonomické správy | Brazília
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o zverejnení kalendára výstav a veľtrhov, ktoré sa budú v roku 2015 konať v Brazílii.