Back

Georgia

Gruzínsko

 • 12.04.2016
  | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Gruzínsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si Vás dovoľuje informovať, že z poverenia Kancelárie prezidenta SR a v spolupráci s agentúrou SARIO, Veľvyslanectvom SR v Tbilisi, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Gruzínsku podnikateľskú misiu v termíne 29. máj — 1. jún 2016
 • 03.03.2016
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Plán inštitucionálnej reformy v oblasti zamestnanosti Gruzínska sa stáva realitou, Slovensko je nápomocné ako prvý z členských štátov EÚ. Od augusta 2015 pomáhajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec - Pezinok a kolegami z Maďarska a Českej republiky pri príprave komplexného Plánu inštitucionálnej reformy (Institutional Reform Plan) Gruzínska v oblasti zamestnanosti.
 • ikonka suboru
  16.03.2015
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o vypísanom projekte “ na výstavbu chladiarenských zariadení v Gruzínsku.
 • 27.02.2015
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o tendri, ktorý na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu ropnej rafinérie. Do tendra je možné sa prihlásiť najneskôr do 10. marca 2015, 14:00 (GMT+4).
 • ikonka suboru
  16.12.2014
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  astupiteľský úrad SR v Tbilisi informuje o výzve k predloženiu projektov v rámci programu The European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development in Georgia (ENPARD Georgia) na zvýšenie diverzifikácie vidieckeho hospodárstva prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a zlepšovania životných podmienok...
 • ikonka suboru
  11.12.2014
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Výstavba rafinérie sa plánuje v prístavnom meste Poti na brehu Čierneho mora.....
 • ikonka suboru
  05.12.2014
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Vláda Gruzínska organizuje tender na výber potenciálneho investora na výstavbu modernej ropnej rafinérie s minimálnou ročnou ťažobnou kapacitou 2 mil. tón surovej ropy. Termín na zaslanie prihlášky na tender je do 10. februára 2015.
 • 20.10.2014
  | Ekonomické správy | Slovensko | Gruzínsko
  Zastupiteľský úrad SR v Tbilisi informuje o podujatí pripravovanom spolu s Obchodnou komorou EU –Gruzínsko (EU-Georgia Business Council – EUGBC) na ktorom sa predstavia gruzínske spoločnosti z oblasti potravinárskeho priemyslu bankovníctva, turizmu a pod.....
 • 23.09.2014
  | Ekonomické správy | Moldavsko | Gruzínsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ), ktoré boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. L 278 z 20. 09. 2014
 • ikonka suboru
  29.05.2014
  | Ekonomické správy | Moldavsko | Gruzínsko
  SZ EÚ Brusel informuje o nadchádzajúcich investorských konferenciách, ktoré sú plánované v Moldavsku a Gruzínsku. Podrobnejšie informácie k jednotlivým konferenciám sú uvedené v prílohách.
 • ikonka suboru
  25.03.2014
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Ako sa podniká v Gruzínsku, aké je tam investičné a podnikateľské prostredie, obchodné zvyklosti - to sú témy Okrúhleho stola Gruzínsko. Podujatie pripravené v spolupráci s Gruzínskym veľvyslanectvom v Bratislave a pozvanými expertmi z Gruzínska. Podujatie sa koná 16.4.2014 od 9,00 hod v Bratislavskej RK v Bratislave.
 • 11.03.2013
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Veľvyslanectvo Gruzínska v Slovenskej republike informuje o „Oddelení pre podporu exportu“, ktoré bolo vytvorené na Ministerstve hospodárstva a udržateľného rastu Gruzínska v septembri 2012. Oddelenie napomáha pri komunikácií medzi gruzínskymi výrobcami a potenciálnymi importérmi.
 • 04.12.2012
  | Ekonomické správy | Kultúrna prezentácia | Gruzínsko
  Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky organizuje od 2. do 5. decembra 2012 študijný pobyt zástupcov Ministerstva financií Gruzínska na Slovensku.
 • 21.02.2012
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Gruzínske veľvyslanectvo na Slovensku informovalo o tendri na výstavbu 29-kilometrovej časti plynovodu Senaki-Abasha, ktorý vyhlásila spoločnosť Georgian Oil and Gas Corporation.
 • ikonka suboru
  08.12.2011
  | Ekonomické správy | Gruzínsko
  Veľvyslanectvo Gruzínska v Bratislave sa obrátilo na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky so žiadosťou o pomoc pri nadviazaní obchodných kontaktov so slovenskými podnikateľskými subjektami. Ministerstvo energetiky Gruzínska pripravilo informáciu...
 • 01.05.1970
  | Ekonomické správy | Azerbajdžan | Arménsko | Gruzínsko
  Ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s Agentúrou SARIO sa na Vás obracia s ponukou účasti na obchodnej misii, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 19. marca 2010 a bude súčasťou pracovnej cesty ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka do krajín južného Kaukazu (Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko).