Back

Kyrgyz republic

Kirgizsko

 • 10.03.2017
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Kirgizskej republike so sídlom v Astane, si dovoľuje upozorniť potencionálnych slovenských investorov do Kirgizska, záujemcov o podnikateľské kontakty, resp. podnikateľov, ktorí chcú v ľubovoľnom formáte podnikať v Kirgizsku.
 • 03.01.2017
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Podľa prijatého zákona, celkové príjmy v roku 2017 sú naplánované vo výške pribl. 1,8 miliárd USD, ktoré presahujú výdavkovú časť rozpočtu v roku 2016 o 35 mil. USD. Celková suma výdavkov na rok 2017 tvorí okolo 2,1 mld. USD, čo je viac o 47,6 mil. USD, než bolo určené pre rok 2016.
 • 13.04.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o aukcii na licenciu na ťažbu ložísk vápenca a hliny v Kirgizsku, ktorú vypísala tátna agentúra pre geológiu a minerálne zdroje pri vláde Kirgizska.
 • 09.03.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
  Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky vo Viedni informuje o vyhlásení aukcie na kirgizskú akciovú spoločnosť Alfa Telecom so sto percentnou účasťou štátu prostredníctvom Štátneho fondu pre správu nehnuteľností s termínom uzávierky 3. Mája 2016 do 10:00 hod.
 • 09.03.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
  Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky vo Viedni informuje o vyhlásení tendra na využitie zásob hnedého uhlia v oblastiach „Kara-Keche“ a „Min-Kush,“ ktoré sa nachádzajú v územnej oblasti „Jumgal“ v Kirgizsku.
 • 09.03.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Kirgizsko
  Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky vo Viedni informuje o aukciách na licencie určené na prieskum 7 lokalít so zásobami piesku a štrku v Kirgizsku. Záujemcovia o účasť v predmetnom výberovom konaní musia predložiť svoje dokumenty najneskôr do 28. marca 2016 do 15:00 hod.
 • 08.01.2016
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Štátna agentúra geológie a minerálnych zdrojov pri vláde Kirgizskej republiky vyhlasuje aukciu na udelenie práva používania nálezísk čierneho uhlia v Tegene a aukciu na udelenie práva používania nálezísk zlata v Ala-Bukinskom, ktoré sa nachádza v Džalal-Abadskej oblasti.
 • ikonka suboru
  07.01.2016
  | Ekonomické správy | Kazachstan | Kirgizsko
  Od 1. januára 2016 preprava tovaru z Európy do Kazachstanu, prípadne Kirgizska cez Ukrajinu nie je možná. Od tohto dátumu je možné, na základe výnosu prezidenta Ruskej federácie V. Putina č. 1, zo dňa 1. januára 2016, prepravovať tovar len cez územie Bieloruska a Ruskej Federácie.
 • 19.10.2015
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane informuje o vyhlásení aukcie Štátnej agentúry geológie a minerálnych zdrojov pri vláde Kirgizskej republiky, ktorej predmetom je udelenie práva používania náleziska farebného mramoru "Guľderek". Do aukcie sa môžu prihlásiť fyzické aj právnické osoby najneskôr do 23.11.2015. Podrobná informácia o aukcii sa nachádza na webstránke agentúry www.geology.kg (...).
 • 20.08.2015
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Zastupiteľský úrad SR v Astane informuje podnikateľskú verejnosť aukcií, ktorú vypísala Štátna agentúra pre geológiu a minerálne zdroje pri vláde Kirgizska. Predmetom aukcie je právo využívať zdroje s cieľom geologického prieskumu na nálezisku uhlia „Kok-Mojnok" (časť aldy-Budak/Východné).
 • 27.07.2015
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Astane informuje podnikateľkú verejnosť o aukcií na právo využívať zdroje s cieľom geologického prieskumu na nálezisko berýlia „Uzun - Tašty“. Aukciu vypísala Štátna agentúra Kirgizskej republiky.
 • 17.03.2015
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o plánovanej aukcií ložiska uhlia v Kirgizskej republike, ktorá sa uskutoční dňa 23. marca 2015.
 • ikonka suboru
  21.01.2015
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje, že v dňoch 9.2.2015 a 2.3.2015 sa uskutočnia aukcie ložísk uhlia v Kirgizskej republike.
 • ikonka suboru
  17.12.2014
  | Ekonomické správy | Kazachstan | Kirgizsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje, o plánovenej ceste podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka do Kazachstanu a Kirgizska v predpokladanom termíne 19.2. - 20.2. 2015....
 • 16.12.2014
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe informácie Kirgizskej republiky informuje, že dňa 12. januára 2015 sa v meste Kok Oj (Talaská oblasť) bude konať aukcia na právo ťažby ložísk granodioritu a bazaltu.
 • 31.07.2014
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  ZÚ SR Astana si na základe nóty veľvyslanectva Kirgizskej republiky v Astane dovoľuje informovať o plánovanej aukcii ložísk železa a kovov vzácnych zemín v Kirgizskej republike. ...
 • 02.07.2014
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Zastupiteľský úrad SR v Astane si na základe nóty veľvyslanectva Kirgizskej republiky v Astane dovoľuje informovať o plánovanej aukcii ložiska antimónu v Kirgizskej republike. ...
 • 14.01.2014
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Astane informuje podnikateľské subjekty o konaní 2. ročníka poľnohospodárskej výstavy AIYL-Agro 2014, ktorá sa uskutoční v termíne od 14. do 16. mája 2014 v Biškeku.
 • 19.08.2013
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Ministerstvo priemyslu, energie a palivových zdrojov v Kirgizskej Republike a Európska banka pre obnovu a rozvoj nechali vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá potvrdzuje možnosť výstavby vodných elektrární v krajine.
 • ikonka suboru
  27.03.2013
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Veľvyslanectvo Kirgizska vo Viedni informuje o veľtrhoch a výstavách, ktoré sa budú konať v Kirgizsku v roku 2013.