Back

State of Kuwait

Kuvajt

Kuvajt - informácie pre podnikanie

 • 26.01.2016
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Stretnutie slovenských podnikateľov so zástupcami podniku Zväzu spotrebiteľov Kuvajtu, otvorila včera (25. januára) generálna riaditeľka sekcie hospodárskej spolupráce Ingrid Brocková.
 • 24.11.2015
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu v Slovenskej republike informuje o Medzinárodnom obchodnom veľtrhu v Kuvajte, ktorý sa bude konať 21. - 27. februára 2016.
 • ikonka suboru
  18.08.2015
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Ministerstvo zahraničných vecí a aeurópskych záležitostí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 1. medzinárodného obchodného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. - 27. februára 2016 v Kuvajte.
 • 26.06.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Kuvajt
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o publikácií Úradu pre podporu priamych zahraničných investícií Kuvajtu, v ktorej Úrad približuje podnikateľské prostredie v Kuvajte a tiež objasňuje pravidlá a nariadenia stanovené zákonom č. 116/2013 o podpore priamych zahraničných investícií v Kuvajtskom štáte.
 • 01.04.2015
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o konaní prvého Medzinárodného kuvajtského obchodného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. – 27. februára 2016 v Kuvajte.
 • 10.10.2014
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje o záujme kuvajtskej spoločnosti Al-Tawbad Construction o spoluprácu so slovenskými stavebnými spoločnosťami, ktoré by mohli byť partnerskými firmami pri realizácii jej projektov v Kuvajte.
 • ikonka suboru
  02.06.2014
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  V nadväznosti na workshop organizovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Kuvajtským fondom pre arabský hospodársky rozvoj (KFAED) 19.03.2014, MZVaEZ SR informuje o možnosti registrácie slovenských podnikateľských subjektov do databázy konzultačných firiem KFAED
 • 19.05.2014
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad Kuvajtského štátu v Bratislave informuje o novej webstránke agentúry na podporu investícií Kuwait Direct Investment Promotion Authority.
 • 14.04.2014
  | Ekonomické správy | Kuvajt | Slovensko
  Veľvyslanectvo SR v Kuvajte informuje podnikateľskú verejnosť v Slovenskej republike, že dňa 21. apríla 2014 vstúpi do platnosti „Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovým únikom v odbore daní z príjmov“ (Agreement for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion) medzi Slovenskou republikou a štátom Kuvajt.
 • ikonka suboru
  11.04.2014
  | Ekonomické správy | Kuvajt | Spojené arabské emiráty | Saudská Arábia
  Dňa 19. marca 2014 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnil workshop o rozvojových fondoch z Kuvajtu, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie, ktoré pôsobia v oblasti financovania projektov rozvojovej pomoci rôznym krajinám. Z workshopu vyplýva otvorená možnosť pre slovenské podnikateľské subjekty participovať na projektoch Fondov formou zapojenia sa do výberových konaní ...
 • ikonka suboru
  12.02.2014
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 2.februára.2014.
 • ikonka suboru
  02.01.2014
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 7.12.2013.
 • ikonka suboru
  27.11.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte.
 • ikonka suboru
  12.11.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 27.10.2013.
 • ikonka suboru
  29.10.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 13.10.2013.
 • ikonka suboru
  01.10.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 22.9.2013.
 • ikonka suboru
  17.09.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 15.9.2013.
 • ikonka suboru
  12.09.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 8.9.2013.
 • ikonka suboru
  03.09.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Kuvajte platných od 1.9.2013.
 • 23.08.2013
  | Ekonomické správy | Kuvajt
  Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte dáva do pozornosti, že od 13. do 19. novembra 2013 sa uskutoční v Katare výstava športových potrieb, ktorú organizuje spoločnosť Aspire Zone Sport. Spoločnosť sa zaoberá distribúciou...