Back

Moldova

Moldavsko

 • ikonka suboru
  29.05.2020
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Tendre 2020 Moldavská republika
 • 29.04.2019
  | Ekonomické správy | Oficiálna rozvojová pomoc | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Moldavsko
 • ikonka galerie
  15.08.2018
  | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Moldavsko
  Veľvyslanec SR v Moldavsku Dušan Dacho sa 15. augusta 2018 stretol s ministrom hospodárstva a infraštruktúry Moldavskej republiky p. Chirilom Gaburiciom.
 • 21.11.2017
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Fond energetickej efektívnosti Moldavskej republiky bol zriadený na podporu implementácie národnej politiky v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na dosiahnutie cieľov Národného programu energetickej efektívnosti do roku 2020. Hlavným cieľom fondu je prilákať a spravovať finančné zdroje na realizáciu projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Výkon funkcie administrátora zahŕňa zapojenie troch kľúčových expertov: 1. Expert v oblasti fundraisingu 2. Medzinárodný finančný expert 3. Medzinárodný technický expert (koniec kontraktu 31. 12 2018)
 • 31.01.2017
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Zastupiteľský úrad SR v Moldavsku informuje o analyze o Moldavsku, ktorú vypracovala European Business Association (EBA) (Key Business Climate Issues Affecting Private Sector Development).
 • 16.11.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Agentúra pre správu verejného majetku Moldavskej republiky oznámila pokračovanie privatizácie verejného majetku.
 • 04.11.2016
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Zastupiteľský úrad SR v Moldavsku informuje podnikateľskú verejnosť že 19. októbra 2016 sa konal Slovensko – Moldavské podnikateľské fórum "Partnerstvo pre lepšie životné prostredie".
 • 04.11.2016
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Zastupiteľský úrad SR v Moldavsku informuje podnikateľskú verejnosť že 26. októbra 2016 sa konal Slovensko – Moldavské energetické fórum "Energia pre 21. storočie"
 • 21.07.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Agentúra pre správu verejného majetku Moldavskej republiky ohlásila druhé kolo privatizácie štátnych aktív, s cieľom znížiť štátnu účasť v obchodných spoločnostiach a prilákať súkromných investorov pre rozvoj domácich podnikov, ako aj kumuláciu finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu.
 • 17.03.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Zastupiteľský úrad SR v Skopje informuje podnikateľskú verejnosť o tendri, ktorý vypísal moldavský štátny podnik SE MOLDELECTRICA.
 • 23.02.2016
  | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Moldavsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove informuje o prvom kole privatizácie štátneho majetku v Moldavsku v roku 2016, ktoré vyhlásila Agentúra pre správu verejného majetku Moldavskej republiky 19. 02. 2016 s celkovou úvodnou vyvolávacou cenou 52,9 milióna USD. Na predaj sú formou aukcie ponúkané balíčky akcií 24 podnikov so štátnou účasťou a hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu. Aukcie sa uskutočnia v marci, resp. apríli 2016.
 • 18.02.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Slovenské veľvyslanectvo v Moldavsku informuje o vypísaní tendra na poskytnutie poradenských služieb a vypracovanie štúdie realizovateľnosti 2. časti projektu reštrukturalizácie moldavských železníc. Uzávierka výzvy je 14. 3. 2016
 • 09.02.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavsku informuje o pripravovaných tendroch na výstavbu ciest a konzultačné služby, ktoré plánuje Štátna správa ciest Moldavskej republiky vyhlásiť v druhom a treťom štvrťroku 2016. Projekt je financovaný z pôžičiek Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo výške 150 miliónov EUR, Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 150 miliónov EUR a z grantu Európskej komisie (Neighbourhood Investment Facility - NIF) vo výške 16,2 milióna EUR.
 • ikonka suboru
  25.01.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o výberových konaniach na obsadenie šiestich postov vysokých poradcov EÚ v Moldavsku v oblastiach vzdelávania, daní, spravodlivosti, vnútorných záležitostí, proti - korupčných aktivít a činností kancelárie generálneho prokurátora. Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 29. februára 2016.
 • 25.01.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o výberových konaniach na obsadenie 25 postov asistentov vysokých poradcov EÚ v Moldavsku. Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 5. februára 2016.
 • 19.01.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavsku informuje podnikateľskú verejnosť o výberovom konaní Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) na prejavenie záujmu o poskytnutie konzultačných služieb pri budovaní kapacít podnikateľských združení v Moldavskej republike.
 • 11.01.2016
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavsku informuje, že Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali 6. 1. 2016 tender na dodávku väčšieho množstva železných, polyetylénových a polypropylénových rúr, ventilov a fitingov. Názov tendra: „Supply of Pipes and Fittings“ (Chisinau Water Development Programme) Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility).
 • 17.12.2015
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavsku informuje podnikateľskú verejnosť, že Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali 16. 12. 2015 tender na dodanie a inštaláciu systému dohľadu, kontroly a zberu dát (SCADA). Názov tendra: "Supply and Installation of SCADA System for Chisinau Water Supply and Wastewater Facilities." Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility).
 • 17.12.2015
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavskej republike informuje podnikateľskú verejnosť, že Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali 16. 12. 2015 tender na dodanie a inštaláciu správcovského informačného systému. Názov tendra: "Supply and Installation of Management Information System." Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility).
 • 10.11.2015
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vyhlásila 6. 11. 2015 výzvu na prejavenie záujmu o poskytnutie konzultačných služieb pri zriaďovaní národného úradu pre verejné obstarávanie v Moldavskej republike. Názov tendra: "Tribunal Capacity Building for Public Procurement Review Body in Moldova." Predpokladaný rozpočet projektu je 200 000 EUR (bez DPH). Realizácia projektu by sa mala začať v decembri 2015 a mala by trvať 24 mesiacov. Termín na podanie návrhov je 20. 11. 2015