Back

Islamic Republic of Pakistan

Pakistan

  • ikonka suboru
    27.08.2012
    | Ekonomické správy | Pakistan
    V poradí dvanásty ročník 12th ITCN Asia International Exhibition & Conferences sa uskutoční od 18. do 20. septembra 2012 v Karachi Expo Centre v Pakistane. Usporiadateľ pripravil pre vystavovateľov zo Slovenska špeciálnu ponuku pre slovenský pavilón...