Back

Republic of Austria

Rakúsko

 • 11.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko
  Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva návštevníkov a vystavovateľov na kariérny veľtrh pre študentov a mladých uchádzačov o zamestnanie CareerFAiR 2016, ktorý sa uskutoční dňa 26. apríla 2016 v Campus FH Wien, vo Viedni.
 • 11.03.2016
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva záujemcov na podujatie s názvom: „Fondy EÚ - aktuálne výzvy pre rok 2016 “, ktoré sa uskutoční 22. marca 2016 v Club Penati, Agátová 33, v Bratislava.
 • 29.02.2016
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Veľvyslanectvo SR vo Viedni informuje, že Rakúsky Fond pre klímu a energie v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva a životného prostredia spustil štyri projekty na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). K dispozícii je celkovo 23 miliónov EUR. Podpora sa zameria na budovanie a údržbu fotovoltaických zariadení, na pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo, na výmenu vykurovacích zariadení na fosílne palivá za systémy na spaľovanie alternatívnych nosičov (seno/drevné pelety) a na malé solárne panely.
 • ikonka suboru
  23.02.2016
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rakúsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni pozýva slovenské firmy z oblasti informačných technológií (IT) na kooperačné B2B podujatie Business Speeddating, ktoré sa uskutoční 06. 04. 2016 v rámci podujatia „IT Summit 2016“ v Linzi, Horné Rakúsko. Organizátorom „IT Summitu 2016“ je IT hub v Linzi. Kooperačné podujatie pripravujú partneri „Enterprise Europe Network Business Upper Austria“ v spolupráci so Slovak Business Agency.
 • 12.02.2016
  | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Rakúsko
  Veľvyslanectvo SR vo Viedni informuje o ponuke 2 miest v medzinárodnom vzdelávacom programe Innovation Orbit. Program je určený pre nastupujúcich manažérov, vedcov a biznismenov, ktorí sa chcú pripraviť na rastúcu globalizáciu vo svojej oblasti. Účastníci budú mať možnosť pochopiť prvky regionálnych inovačných systémov a porovnať a vyhodnotiť štruktúry a procesy riadenia inovácií v Ázii, Európe a USA.
 • ikonka suboru
  12.02.2016
  | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Rakúsko
  Zastupiteľský úrad vo Viedni informuje podnikateľskú verejnosť o publikovaní informačných materiálov o podnikaní v Rakúsku. Časopis Stavebné materiály uverejnil nedávno sériu článkov s praktickými a užitočnými radami pre stavebné firmy o daniach, odvodoch a registračných povinnostiach, o tom, za akých podmienok môžu slovenské firmy pôsobiť v Rakúsku, o zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb a systéme DPH v Rakúsku, o rozdieloch v slovenskom a rakúskom účtovníctve a o daňových zmenách v roku 2016.
 • ikonka suboru
  13.10.2015
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Zastupiteľský úrad SR vo Viedni v spolupráci s Trnavskou regionálnou komorou SOPK informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí, ktorého cieľom bude podporiť slovensko-rakúsku obchodnú spoluprácu. Podujatie sa uskutoční 9. novembra.2015 v čase od 12.00 hod. do 19.00 hod. v priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave
 • 27.04.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Rakúsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (a Zastupiteľský úrad SR vo Viedni) informuje podnikateľskú verejnosť o verejnej súťaži, ktorú rakúske Spolkové ministerstvo pre obranu a šport.
 • 27.04.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Rakúsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informujú podnikateľskú verejnosť o verejnej súťaži, ktorú vypísala obec Eben im Pongau, Rakúsko.
 • 27.04.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Rakúsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (a Zastupiteľský úrad SR vo Viedni) informuje podnikateľskú verejnosť o verejnej súťaži, ktorú vypísala rakúska Diaľničná spoločnosť ASFINAG.
 • 17.03.2015
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní podujatí, ktoré organizuje organizácia Iconvienna v dňoch 22. – 24. apríla 2015 vo Viedni.
 • 11.12.2014
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informuje o tendri na komplexnú termickú sanáciu bytového domu...
 • 11.12.2014
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Rakúsky centrálny obstarávateľ Bundesbeschaffung BBG vyhlásil tender GZ 2102.02219 na dodávku a montáž doplnkového školského nábytku, skríň a regálov....
 • 20.11.2014
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informuje o programe „Majáky elektromobility“ na zlepšenie energetickej efektívnosti a nabíjacej kapacity elektromobilov s cieľom zvýšiť ich dojazd a znížiť náklady. Celkovo sú do roku 2017 plánované 4 výzvy.....
 • 20.11.2014
  | Ekonomické správy | Rakúsko
 • 20.11.2014
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií vyhlasuje druhú výzvu na podporu nových technológií, ktoré pomáhajú život, prácu, dopravu a výrobu v mestách organizovať ekologickejším a energeticky efektívnejším spôsobom. K dispozícii sú 3 mil. eur,...
 • ikonka suboru
  20.10.2014
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Slovensko | Rakúsko
  Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou IB Grant Thornton Consulting, k.s., Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni, Bratislavskou regionálnou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovak Business Agency si Vás dovoľuje srdečne pozvať na raňajkový seminár na tému: „Doing business v Rakúsku – na čo si dávať pozor pri daniach, aby ste sa v podnikaní nepotkli.....
 • ikonka galerie
  ikonka suboru
  14.10.2014
  | Aktivity ministra | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Rakúsko
  „Spolupráca našich krajín nebola nikdy lepšia. Je to zrejmé na najvyššej politickej úrovni, ako aj na príklade mnohých partnerstiev medzi obcami, podnikateľmi, ale aj v kultúre, vzdelávaní a na občianskej úrovni. Rakúske firmy pôsobia v našej krajine nielen v bankovníctve, poisťovníctve alebo stavebníctve, ale aj v malom a strednom podnikaní. Na slovenskom trhu má svoju výrobu či predajné kapacity takmer 2500 rakúskych spoločností. Rakúsko je navyše naša jediná susedná krajina s rovnakou spoločnou menou. Sme a chceme byť aj naďalej spojencami pri ďalšom posilňovaní eura, eurozóny a v rámci mnohých politík Európskej únie, kde máme dlhodobo kompatibilné pozície,“ povedal dnes (14. októbra 2014) podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v otváracom prejave na Slovensko-rakúskom ekonomickom fóre, ktoré sa zišlo v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.
 • ikonka suboru
  02.10.2014
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni, Bratislavskou regionálnou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Austrian Business Agency ABA si Vás dovoľuje srdečne pozvať na prvý workshop zo série „Podnikanie v Rakúsku“. ...
 • 24.07.2014
  | Ekonomické správy | Rakúsko
  3 štipendiá vo výške 6500 eur budú vyplatené účastníkom programu MSc ktorí pracujú v mimovládnych alebo neziskových organizáciách Viedenskou technologickou univerzitou vôbec po prvý krát. ...