Back

The Republic of Seychelles

Seychely

  • 28.06.2013
    | Ekonomické správy | Seychely
    Seychelská republika znovu otvára svoje pobrežné šelfy na geologický prieskum a vrty za účelom hľadania nálezísk ropy a zemného plynu. V ostatných dvoch rokoch seychelské úrady renovovali príslušné zákony a modelovú zmluvu o ťažbe ropy a nevydávali žiadne povolenia na prieskum.