Back

Republic of Serbia

Srbsko

 • 14.05.2020
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o podmienkach vstupu na srbské teritórium počas pandémie COVID-19.
 • ikonka suboru
  15.04.2020
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť pôsobiacu v Srbsku o prijatých opatreniach na zmiernenie negatívnych dopadov epidémie COVID-19 na podnikateľský sektor.
 • 18.01.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 8. Medzinárodných dňoch energetiky a investícií, ktoré sa konajú 27. -28. 2. 2019 v priestoroch Novosadského výstaviska (Novosadski sajam).
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní odborného workshopu na tému perspektíva ropného priemyslu v budúcom energetickom mixe, ktorý sa uskutoční 16.júna 2016 v Belehrade.
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní konferencie Digital Day 2016, ktorá sa uskutoční dňa 25. mája 2016 v Belehrade, v Srbsku
 • ikonka suboru
  16.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti kolektívnej účasti na 60. medzinárodnom veľtrhu techniky - Integra, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. - 20. mája 2016 v Belehrade.
 • 16.03.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o možnosti kúpy nezastavaného stavebného pozemku v katastrálnom území obce Krnješevci neďaleko Belehradu.
 • ikonka suboru
  03.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 1. Medzinárodnom obchodnom veľtrhu a konferencii v oblasti vodohospodárstva na západnom Balkáne, ktoré sa uskutočnia 06.06-09.06.2016 v Belehrade na výstavisku Belexpocentar.
 • ikonka suboru
  16.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o ponuke služieb – spoločnosti „MT Tax & Legal Advisory“ (MTTLA), ktorá pôsobí v Belehrade od roku 2009 s cieľom vytvorenia „one-stop-shop“ miesta pre zahraničných investorov.
 • 16.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť, že od konca januára 2016 bol na internete spustený „online“ register nesplatených pokút v Srbsku pre fyzické i právnické osoby.
 • 11.02.2016
  | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o dňoch energetiky v Novom sade, ktoré pripravuje Sekretariát pre energetiku Autonómnej oblasti Vojvodina a CEDEF (Central European Development Forum) v dňoch 10. - 11. 03.2016.
 • 02.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje, že na základe privatizačného zákona Srbská Privatizačná agentúra ukončila svoju činnosť k 31. januáru 2016.
 • 01.02.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu, ktorý sa bude konať 14. – 20. mája 2016 v Novom Sade v Srbskej republike, ktorý je jedným z najväčších veľtrhov s uvedeným zameraním na Balkáne.
 • 12.01.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 42.Medzinárodného veľtrhu stavebníctva SEEBBE, ktorý sa bude konať 19.-23. apríla 2016 v Belehrade v Srbsku, ktorý sa koná pod záštitou Ministerstva výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky.
 • ikonka suboru
  12.01.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť z oblasti inžinierskeho staviteľstva a dopravy o vyhlásení tendra s uzávierkou prejavenia záujmu do 17.02.2016 do 14:00h.
 • ikonka suboru
  13.11.2015
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory informujú, že 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade.
 • 10.11.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 4. fóra inovácií a investícií - 4. Belgrad Venture Fórum (BgVF), ktoré sa bude konať od 12.-14. Novembra 2015
 • 26.10.2015
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Medzinárodných dní investícií v energetike v dňoch 28.-29. októbra 2015 v Novom Sade v Srbsku.
 • 16.10.2015
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o vyhlásení obstarávania na technickú kontrolu a rekonštrukciu 15 malých hydroelektrární vo vlastníctve JP Elektroprivreda Srbije s financovaním z EBRD.
 • 13.10.2015
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 11.Medzinárodného energetického veľtrhu v dňoch 14.-16. októbra 2015 v Belehrade v Srbsku. Počas, ktorého sa bude konať 15.102015 o 14,30 medzinárodná konferencia - Energetická efektívnosť vo verejnom aj súkromnom sektoreJadro správy