Back

Ukraine

Ukrajina

 • 17.09.2019
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Ukrajina
  Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 16. septembra 2019 výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca" podporených z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, ktoré sú zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými subjektmi v oblastiach dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšeniu integrity a zodpovednosti verejnej správy.
 • ikonka galerie
  15.06.2018
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  ​V súvislosti so zapojením sa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do Digitálnej koalície Slovenska uskutočňuje generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Dušan Matulay v termíne 14. - 15. júna 2018 pracovnú návštevu Odesy, spojenú s misiou podnikateľskej a akademickej sféry.
 • 15.06.2018
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  ZÚ Kyjev informuje, že dňa 13.6.2018 sa v Kyjeve uskutočnilo rokovanie prezidenta U.S. Steel Košice Scotta Douglasa Buckiso a Výkonného riaditeľa Ukrzaliznici (Železnice Ukrajiny) Yevgenija Kravcova. Rokovanie sa uskutočnilo za aktívnej účasti ZÚ Kyjev a na rokovaniach bol prítomný aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine Juraj Siváček.
 • 12.06.2018
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 10. - 11. 10. 2018 sa bude v Kyjeve konať online veľtrh potravinárskeho priemyslu (medzinárodny portál "ExpoUniverse"), ktorý bude zameraný na rozvoj bilaterálnych vzťahov v ekonomike a nadviazanie spolupráci medzi odborníkmi vo výrobe potravín, nápojov, balenia, dodávateľmi surovín a technológií.
 • 20.02.2018
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  V Kyjeve sa dňa 15. februára 2018 konalo slávnostné ukončenie Twinningového projektu –„Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“
 • 23.08.2017
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 23. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodná výstava „ Ukrainian Food Expo 2017“.
 • 08.08.2017
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 20. - 23. septembra 2017 sa bude v meste Kropyvnycky (Kirovogradská oblasť) konať Medzinárodné investične fórum "Central Ukrainian ID-2017" а Medzinárodný agropriemyselný veľtrh „AGROEXPO-2017“.
 • 27.07.2017
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 9.- 10. októbra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodné Fórum а veľtrh „SEF-2017 KYIV “.
 • ikonka galerie
  22.06.2017
  | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Ukrajina
  Za účasti veľvyslanca SR v Kyjev Juraja Siváčeka 21. júna 2017 sa v Kyjeve uskutočnil podpis Memoranda o porozumení o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi energetickými sieťami Slovenskej republiky a Ukrajiny.
 • ikonka suboru
  20.10.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Ukrajina
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť, že Fond štátneho majetku Ukrajiny zverejnil, na základe schválenia vládou Ukrajiny, zoznam štátnych podnikov, ktoré plánuje v rokoch 2016 - 2017 transparentne privatizovať.
 • ikonka suboru
  08.06.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľaský úrad SR v Kyjeve informujú podnikateľskú verejnosť o publikácii aktualizovaného zoznamu podujatí, výstav a veľtrhov, ktoré sa budú konať počas roka 2016 na Ukrajine.
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia 2. ročníku Dni Ukrajiny. Podujatie sa uskutoční v dňoch 19. apríla 2016 – 28. apríla 2016 v Košiciach, na Slovensku.
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zúčastniť sa Slovensko-ukrajinského fóra. Podujatie sa uskutoční v dňoch 26.apríZastupiteľský úrad SR v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zúčastniť sa Slovensko-ukrajinského fóra. Podujatie sa uskutoční v dňoch 26.apríla 2016 - 28.apríla 2016 v Košiciach, na Slovensku.la 2016 - 28.apríla 2016 v Košiciach, na Slovensku.
 • 22.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informujú podnikateľskú verejnosť o konaní Ukrajinského plynového fóra, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2016 v Kyjeve, na Ukrajine.
 • 16.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na V. medzinárodnom veľtrhu zdravotníckeho turizmu, SPA & Wellness – HEALTHCARE TRAVEL EXPO, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 21. apríla 2016 v Kyjeve, na Ukrajine.
 • 11.12.2015
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Generálny konzulát SR v Užhorode informuje podnikateľskú verejnosť o konaní investično-ekonomického fóra, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2015 o 11. hod kyj. času v Užhorode.
 • 31.08.2015
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní VIII. ročníka medzinárodnej špecializovanej výstavy „Energetická efektívnosť. Obnoviteľné zdroje energie 2015 , ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-13. novembra 2015 v Kyjeve, Ukrajina.
 • 10.08.2015
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti účasti na 13. ročníku medzinárodnej výstavy „Power engineering for Industry – 2015“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 24. septembra 2015 v Kyjeve.
 • ikonka suboru
  24.07.2015
  | Ekonomické správy | Medzinárodné fóra a konferencie | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o prienik na ukrajinský trh, na 14. ročník priemyselného fóra "FMCG INDUSTRY FORUM", ktoré sa uskutoční 30. septembra 2015 v hoteli Opera v Kyjeve.
 • 24.07.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť o konaní obchodnej misie v meste Černivci, Ukrajina.