Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk
Back

Stretnutie s metropolitom Rastislavom

Stretnutie s metropolitom Rastislavom

5.12.2017 | Aktivity veľvyslancov

Na pôde Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ruskej federácii sa 5. decembra 2017, na pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Ruskej federácii Petra Priputena, uskutočnilo stretnutie s Metropolitom Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Rastislavom.

 

Na podujatí sa zúčastnili aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky v Ruskej federácii Vladimír Remek, apoštolský nuncius v Ruskej federácii Mons. Celestino Migliore, ako aj vysoko postavení predstavitelia pravoslávnych cirkví Slovenskej a Českej republiky i Ruskej federácie. Hlava pravoslávnej cirkvi na Slovensku a v Česku pricestovala na návštevu Ruska pri príležitosti osláv 100. výročia obnovenia patriarchátu v Ruskej pravoslávnej cirkvi.


Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 
EKONOMICKÉ SPRÁVY

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka