Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk
Back

Výzva štátneho tajomníka MZVaEZ SR pre slovenských podnikateľov: Dajte nám vedieť, ako Vám môžeme pomôcť.

Výzva štátneho tajomníka MZVaEZ SR pre slovenských podnikateľov: Dajte nám vedieť, ako Vám môžeme pomôcť.

28.4.2017 | Ekonomické správy | Slovensko

S cieľom presadzovať a obhajovať podnikateľské a ekonomické záujmy Slovenska, štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek vyzýva slovenských podnikateľov, aby sa aktívne zapojili do spolupráce.  


„Počas ciest do zahraničia kladiem dôraz aj na obchodné vzťahy Slovenska s krajinami tretieho sveta, ako súčasť obchodnej diplomacie. Vážení podnikatelia, dajte nám vedieť, ktoré krajiny Vás zaujímajú v hospodárskej oblasti. Indikujte svoj záujem a v prípade realizovanej cesty Vám vyhradíme miesto v našej delegácii. Spolu dosiahneme konkrétne výsledky pre Slovensko!“


Cieľom aktivity je zmapovať záujem slovenských podnikov a inštitúcií, s ktorými krajinami majú záujem rozvíjať obchodné a investičné vzťahy. Rezort diplomacie zaviedol projektovú schému ekonomickej diplomacie, ktorá zahŕňala v minulom roku 23 projektov v 17 krajinách vo výške približne 100 000 EUR a v roku 2017 už bolo schválených 12 nových projektov vo výške 50 000 EUR ako podpora pre aktivity slovenských podnikateľov v spolupráci so slovenskými veľvyslanectvami. Inovačnú agendu vnímame ako najdynamickejšiu oblasť ekonomickej diplomacie a naším zámerom je ďalej ju rozvíjať. Služby ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú sféru rozširuje aj podnikateľské centrum ministerstva s celou škálou informačných, poradenských a asistenčných služieb.

Zapojte sa a návrhy posielajte na adresu bizinfo@mzv.sk. Aj na základe Vašich podnetov bude MZVaEZ SR pripravovať oficiálne návštevy spojené s podnikateľskými misiami. 


Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 
EKONOMICKÉ SPRÁVY

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka