Slovenské exportné firmy

Slovenské spoločnosti so záujmom o zaradenie do databázy prosíme o vyplnenie profilu spoločnosti v anglickom jazyku a zaslanie na bizinfo@mzv.sk. Údaje v prehľade spoločností nie sú cenzurované a sú prístupné širokej verejnosti.

 rtf Profil spoločnosti - formulár  (rtf; 83.74 KB)

Dátum poslednej aktualizácie: 3.11.2017 Dátum vytvorenia: 7.9.2015

Čistenie vody a spracovávanie odpadu – Water and waste treatment

Elektrotechnický priemysel - Electrotechnical sector

Farmaceutický priemysel – Farmaceutical industry

Inžinierstvo - Enigneering

Obranný a bezpečnostný priemysel – Defence and Security Industry

Papierenský a drevospracujúci priemysel - Paper and wood processing industry

Pôdohospodársky priemysel – agricultural industry

Právnické a konzultačné služby - Consulting and legal services

Informačné technológie a telekomunikácie - IT and telecommunications

Textil - Textile

Výskum a vývoj - Research and development