Program ministra

Minister Miroslav Lajčák

16.08.2017
10:00
Rokovanie vlády SR
16.08.2017
14:30
Rozlúčkové prijatie vv. Indie, p. Param Jit Mann
16.08.2017
15:30
Rozlúčkové prijatie vv. Slovinska, p. Bernarda Gradišnik
17.08.2017
11:30
Rozlúčkové prijatie vv. Chorvátska, p. Jakša Muljačić
17.08.2017
14:00
Prijatie predsedu PZ pre Stredomorie, p. Sergio Piazzi