Program ministra

Minister Miroslav Lajčák

20.08.2019
11:00
Prijatie p. Marek Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
21.08.2019
11:00
Rokovanie vlády SR