Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

25.06.2019
 
Výjazdové rokovanie vlády SR - Stropkov
26.06.2019
 
Výjazdové rokovanie vlády SR - Michalovce
27.06.2019
13:30
Strategická komisia pre európske záležitosti
27.06.2019
18:00
Recepcia ku Dňu nezávislosti USA a rozlúčková recepcia veľvyslanca USA
28.06.2019
10:00
Rozlúčkové stretnutie s veľvyslancom USA A.Sterlingom
30.06.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel - Mimoriadny samit ER

Štátny tajomník Lukáš Parízek

24.06.2019
 
ZPC Irán/Teherán - Bilaterálne rokovania
25.06.2019
 
ZPC Teherán/Irán - Bilaterálne rokovania
26.06.2019
 
ZPC Irán/Teherán - Bilaterálne rokovania
27.06.2019
 
Otvorenie zasadnutia slovenskej časti Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru
28.06.2019
 
Neformálne stretnutie predsedov parlamentov V4 vo Vysokých Tatrách pri príležitosti ukončenia SK V4 PRES spojené s futbalovým turnajom parlamentných tímov štátov V4