Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Martin Klus

31.03.2020
 
Rokovanie vlády SR
02.04.2020
10:00
Porada vedenia MZVEZ SR
03.04.2020
 
Videokonferencia ministrov zahraničných vecí ČK EÚ

Štátny tajomník Ingrid Brocková