Esejistická súťaž 2020 International Essay Contest: A Letter from Myself in 2030

2.4.2020 | Kultúrna prezentácia

Japonská nadácia The Goi Peace Foundation vypísala esejistickú súťaž určenú pre mladých ľudí do 25 rokov na tému List odo mňa samého z roku 2030.

 

Autor eseje má prezentovať svoju predstavu o svete a živote v roku 2030 a o svojom mieste v ňom. Taktiež aj posolstvo, ktoré by chcel z roku 2030 zaslať do našej súčasnosti.

 

Esej musí byť originálna, napísaná v rozsahu do 700 slov v jednom zo štyroch jazykov: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina, alebo do 1600 znakov v japončine.

 

Uzávierka súťaže je 15. júna 2020.

 

Bližšie informácie a kontaktné údaje.