Špeciálne ocenenie pre vzdelávacie centrá v New Yorku a New Jersey

10.3.2020 | Krajania v zahraničí | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Spojené štáty

 

Tento rok sa generálna konzulka SR v New Yorku Ladislava Begeç rozhodla pri príležitosti 350. výročia úmrtia Jána Amosa Komenského udeliť vzdelávacím centrám, s ktorými dlhodobo spolupracuje, špeciálne ocenenie za prínos pri vzdelávaní detí v slovenskom jazyku v USA a za kvalitnú pedagogickú činnosť. GK SR v New Yorku úprimne ďakuje všetkým učiteľkám za úsilie, pracovitosť, jednoducho za všetko, čo odovzdávajú deťom a mládeži v slovenskom jazyku.

 

Toto ocenenie generálna konzulka Ladislava Begeç osobne odovzdala 6. marca 2020 vzdelávaciemu centru Czech and Slovak Language Center v Queense, New York, a 7. marca 2020 vzdelávaciemu centru Lipka Academy v Linden, New Jersey.