Stretnutie so študentmi slovakistiky Varšavskej univerzity spojené s otvorením výstavy Cesta k roku slobody

13.3.2020 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Andrej Droba spoločne s riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave Adriánom Kromkom absolvoval 10. marca 2020 stretnutie a diskusiu so študentmi slovakistiky na Inštitúte západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity. Súčasťou stretnutia bolo aj otvorenie výstavy Cesta k roku slobody v priestoroch univerzity. 

 

Na úvod programu stretnutia sa uskutočnilo krátke pracovné rokovanie veľvyslanca Andreja Drobu a riaditeľa Adriána Kromku s riaditeľom Inštitútu západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity Patrycjuszom Pająkom, vedeckou pracovníčkou inštitútu Annou Kobylińskou a lektorkou slovenského jazyka Vierou Luptákovou k možnostiam spolupráce.

 

V následnej diskusii so študentmi veľvyslanec Andrej Droba priblížil zameranie a ciele slovenskej diplomacie, ako aj pôsobnosť nášho veľvyslanectva vo Varšave, zodpovedal množstvo zaujímavých otázok a poďakoval študentom za štúdium slovakistiky. 

 

Súčasťou stretnutia bolo aj otvorenie výstavy Cesta k roku slobody v priestoroch univerzity. Výstava približuje obdobie politických zmien v roku 1989, v dôsledku ktorých došlo k odstráneniu komunistického režimu v ČSSR. Uvedená výstava zároveň študentom pripomína, že o získanie a udržanie slobody a demokracie treba neustále bojovať.