Vodičské oprávnenia

DEAL

V prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na základe dohody nepríde k zmenám v oblasti platnosti voličských oprávnení a tie budú minimálne do konca prechodného obdobia (koniec roka 2020) platiť tak ako naďalej, t.j. budú automaticky uznávané.  

 

NO DEAL

Turista

Ak ste v Spojenom kráľovstve ako turista môžete naďalej využívať platné vodičské oprávnenie vydané na SR alebo v inom členskom štáte EÚ.

 

Trvalý pobyt

Ak ste vlastníkom vodičského oprávnenia vydaného členským štátom EÚ alebo EHP a máte alebo získate trvalý pobyt na území Spojeného kráľovstva z EÚ, môžete naďalej využívať vaše vodičské oprávnenie do dovŕšenia veku 70 rokov (nasleduje povinné preskúšanie o spôsobilosti viesť motorové vozidlovo zo strany britských úradov) alebo do 3 rokov od získania trvalého pobytu. V takomto prípade je potrebné podať žiadosť o britské vodičské oprávnenie.

 

Vodičské oprávnenie pre náklade vozidlá a autobusy

Rôzne obmedzenia sa vzťahujú na držiteľov licencií EÚ a EHP pre nákladné vozidlá alebo autobusy, ktorí trvalo pobývajú na území Spojeného kráľovstva.

 

Poistenie – Zelená karta a zákonné poistenie motorového vozidla

Spojené kráľovstvo očakáva, že vodiči prichádzajúci z EÚ do Spojeného kráľovstva budú mať platnú poistnú zelenú kartu a platné potvrdenie o zákonnom poistení motorového vozidla.

Dátum poslednej aktualizácie: 5.4.2019 Dátum vytvorenia: 19.3.2019