Aktivity Slovenska na Cypre ocenené v rozhovore štátneho tajomníka F. Ružičku s novým cyperským veľvyslancom v SR N. Nicolaou

16.12.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička prijal dnes 16. decembra 2019 nového veľvyslanca Cyperskej republiky v Slovenskej republike Nicosa Nicolaou. Partneri pozitívne zhodnotili bezproblémové dvojstranné vzťahy, ktoré sú solídnym predpokladom ďalšieho posilnenia vzájomnej spolupráce. Nad rámec diskusie o perspektívach bilaterálnej relácie, v rozhovore venovali pozornosť aj aktuálnym otázkam vývoja situácie vo východnom Stredomorí.

 

Cyperský veľvyslanec ocenil mimoriadny a konzistentný prínos slovenskej diplomacie v napomáhaní zbližovania a rastu dôvery medzi gréckymi a tureckými Cyperčanmi. Štátny tajomník v reakcii uviedol, že „Slovenská republika má záujem naďalej pôsobiť ako úprimný sprostredkovateľ dialógu medzi grécko-cyperskými a turecko-cyperskými politickými stranami, nakoľko sme presvedčení, že len aktívnou komunikáciou medzi oboma stranami je možné prispievať k zvyšovaniu porozumenia a dôvery.“

 

Nezanedbateľnou súčasťou slovenského príspevku v oblasti budovania mieru a bezpečnosti na Cypre je účasť Slovenska na mierovej misii UNFICYP. Prostredníctvom jednej zo svojich najdlhšie trvajúcich misií je OSN prítomná na ostrove od roku 1964. Slovenský znak na uniformách v nej hrdo nosia ženy aj muži už viac ako 18 rokov a potvrdením kredibility našich ozbrojených síl je skutočnosť, že OSN v roku 2018 zverila Slovensku jeden z troch sektorov operácie. „Aj vďaka dlhoročným skúsenostiam a citlivej angažovanosti slovenských profesionálov sa darí predchádzať neželateľným incidentom. Preto je naším záujmom naďalej pokračovať v aktívnej účasti v misii UNFICYP a napomáhať tým stabilnejšiemu životu oboch komunít na ostrove,“ zdôraznil štátny tajomník F. Ružička.

 

Veľvyslanec N. Nicolaou vyjadril presvedčenie, že počas nadchádzajúcej diplomatickej misii na Slovensku prispeje k prehlbovaniu partnerskej spolupráce v politickej, ekonomickej i kultúrnej oblasti. Významné miesto má oblasť turizmu, nakoľko Cyprus patrí medzi obľúbené destinácie slovenských občanov. Štátny tajomník vidí priestor na zlepšenie spolupráce aj v oblasti malých a stredných podnikov, high-tech, výskumu a vývoja.