ASEF – Tender na redizajn existujúcej web stránky ASEF ClassNet.

10.2.2016 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | ASEF

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o otvorenej výzve na predkladanie ponúk, organizovanej neziskovou organizáciou ASEF (Asia-Europe Foundation). Výzva je určená  spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú vývojom web stránok a mali by záujem spolupodieľať sa na zlepšení dizajnu, technických parametrov ako aj informačnej štruktúry existujúcej web stránky organizácie ASEF. 

 

ASEF je nezisková organizácia so sídlom v Singapure, ktorá vytvára platformu na bližšiu kooperáciu medzi ľuďmi, spoločnosťami a medzinárodnými organizáciami v Európe a Ázii. Taktiež umožňuje dialóg a výmenu znalostí v oblastiach kultúry, vzdelania, udržateľného rozvoja, ekonomiky, vládnutia a verejného zdravia. 

 

Do tejto výzvy sa môžu zapojiť spoločnosti zo všetkých členských krajín zoskupenia ASEM, ktoré poskytnú potrebné informácie uvedené v priloženom dokumente. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie vývoja web stránky ASEF ClassNet, ako jedinej online platformy pre učiteľov a žiakov na spojenie potenciálu a možností v informačných a komunikačných technológiách, aj vďaka ktorým sa obe kultúry prepájajú.

 

Bližšie informácie o projekte ako aj o potrebných náležitostiach nájdete v priloženom dokumente pdf Project Brief  (pdf; 173.80 KB)

 

V prípade záujmu, prosím zašlite prihlášku s potrebnými informáciami do 15. februára 2016 na adresu:

Ms Lieke BOS 
Project Officer, ASEF Education Department 
e-mail: lieke.bos@asef.org