Konzultácie štátneho tajomníka Františka Ružičku s námestníkom českého ministra zahraničných vecí Martinom Povejšilom

16.12.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky František Ružička uskutočnil dnes 16. decembra 2019 konzultácie s námestníkom českého ministra zahraničných vecí pre riadenie sekcie bezpečnostnej a multilaterálnej Martinom Povejšilom. Konzultácie nadviazali na rokovanie partnerov počas novembrového zasadnutia slovenskej a českej vlády vo Valticiach. Diskusia sa sústredila na bilaterálne otázky, ako aj prebiehajúce aktivity vo formátoch regionálnej spolupráce. Partneri bilancovali prvý polrok prebiehajúceho českého predsedníctva vo Vyšehradskej skupine a diskutovali o prioritách a kalendári aktivít na nasledujúce mesiace. Štátny tajomník zároveň informoval o príprave pracovného programu Slavkovského formátu pod aktuálnym slovenským vedením na rok 2020: „Rovnako ako v rámci Vyšehradskej skupiny, aj v Slavkovskom formáte chceme čo najefektívnejšie využívať potenciál neformálneho regionálneho zoskupenia, vychádzajúc z geografickej a názorovej blízkosti na viaceré kľúčové európske otázky, vrátane rozširovania, a tým podporovať presadzovanie spoločných záujmov, a to nielen v európskej agende.“

 

Partneri sa venovali aj politike rozširovania, v rámci ktorej štátny tajomník uviedol: „Sme pripravení hovoriť o spôsoboch, ako zefektívniť proces rozširovania EÚ. Kľúčový je konštruktívny prístup všetkých aktérov. Podporujeme časový harmonogram krokov navrhnutých Európskou komisiou pred summitom EÚ-západný Balkán v Záhrebe v máji budúceho roku. Ani počas týchto debát nesmieme zabudnúť, že otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom zostáva otázkou dôveryhodnosti EÚ.“ Partneri súčasne potvrdili potrebu vzájomnej koordinácie v prebiehajúcej diskusii o prioritách Východného partnerstva po roku 2020 a v procese prípravy jarného summitu Východného partnerstva. S týmto cieľom je plánované aj ministerské stretnutie Vyšehradskej skupiny s východnými partnermi začiatkom budúceho roku v Prahe.

 

Predmetom rokovania boli aj vzťahy so strategickými partnermi EÚ - osobitne s USA, Ruskom a Čínou. Obaja partneri zároveň potvrdili vôľu pokračovať v rozvoji strategickej dimenzie vzájomných vzťahov medzi Českom a Slovenskom.