Otvorená výzva - culture360.ASEF.org - záujem o strategické partnerstvá

3.3.2020 | Kultúrna diplomacia | ASEF

culture360.ASEF.org  je etablovanou webovou stránkou v oblasti kultúry, ktorú spravuje nadácia Asia Europe Foundation - ASEF a ktorá je verejne financovaná partnermi ASEM - Asia Europe Meeting. Tento projekt spája 51 krajín s Európskou úniou a sekretariátom ASEAN - Association of Southeast Asian Nations a je označený za veľmi významný model uľahčovania medzinárodných kultúrnych vzťahov a medziregionálnej spolupráce.

 

Tím webovej stránky hľadá partnerov, zaujímajúcich sa o holistický prístup k umeniu a kultúre a ich vzťah k technológiám, životnému prostrediu, sociálnemu začleneniu, iným globálnym výzvam a mega trendom, ktorí prinesú intelektuálne a finančné príspevky a hľadajú dlhodobé partnerstvá s ASEF.

 

Výzva je určená pre partnerov, ktorí majú záujem o spoluúčasť na budúcom smerovaní dôležitého biregionálneho kultúrneho informačného systému, ako sú verejné agentúry, súkromné nadácie pôsobiace v oblasti umenia, kultúry, dedičstva, kreatívneho priemyslu, kultúrnej diplomacie a digitálneho sektora.

 

Prípadný záujem o spoluprácu je potrebné nahlásiť do 25. marca 2020.

 

Bližšie informácie o podmienkach a prihlásení sú dostupné na internetovej stránke:

 

https://www.asef.org/projects/themes/culture/4996-culture360-asef-org-invites-%7C-expressions-of-interest-for-strategic-partnerships