Pracovná návšteva štátneho tajomníka F. Ružičku vo Francúzsku

4.12.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička absolvoval 3. decembra 2019 bilaterálne rokovania v Paríži. Stretol sa s poradcom prezidenta Francúzskej republiky pre Európu a G20 Clémentom Beauneom, štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Amélie de Montchalin, veľvyslancom Pierrom Vimontom, Jacqueom Rupnikom a ďalšími predstaviteľmi vybraných analytických centier. Témou rokovaní boli aj aktuálne európske otázky, vrátane prípravy decembrovej Európskej rady, viacročný finančný rámec, klimatická politika, rozširovanie Európskej únie, ale i zahranično-politické priority a bilaterálne vzťahy.

 

„Francúzsko je náš strategický partner, spojenec v NATO i EÚ. Naše bilaterálne vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni a v praktickej rovine k ich prehlbovaniu prispieva Akčný plán strategického partnerstva na roky 2018 – 2022. Chceme naďalej prehlbovať vzájomný dialóg s Francúzskom a spolupracovať pri formovaní spoločnej európskej budúcnosti,“ uviedol štátny tajomník F. Ružička. Taktiež upriamil pozornosť na výzvu udržania pozitívnych trendov a potrebu rozvoja ďalších oblastí, ktoré prispejú k zintenzívneniu obchodných vzťahov a spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

 

V európskych témach sa partneri zhodli na podpore zintenzívnenia úsilia v boji proti klimatickým zmenám s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ktorá by mala rešpektovať zásadu technologickej neutrality a právo členských štátov rozhodnúť o vlastnom energetickom mixe, zásadu zachovania konkurencieschopnosti domáceho i európskeho priemyslu ako aj sociálnu udržateľnosť. Nevyhnutné je tiež aktívnejšie zapojenie bankového a investičného sektora pri vytváraní prostriedkov. Prosperujúca Európa si vyžaduje primeranú úroveň financovania tak pre nové výzvy, ako aj existujúce politiky s jasne pridanou európskou hodnotou, vrátane kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 

Štátny tajomník F. Ružička vyjadril presvedčenie, že rozširovanie Európskej únie na základe stanovených kritérií je najúčinnejším nástrojom, ktorý regiónu západného Balkánu zabezpečí stabilitu, bezpečnosť, demokraciu a prosperitu. „Sme pripravení aktívne prispieť do diskusie a veríme, že Európska komisia predloží svoj návrh ku zefektívneniu procesu rozširovania čo možno najskôr. Chceme, aby samit EÚ k západnému Balkánu v Záhrebe počas chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ priniesol konkrétny výsledok.“ Na rokovaniach partneri zdôraznili podporu európskej perspektívy západného Balkánu.

 

Štátna tajomníčka A. de Montchalin zorganizovala pracovnú večeru na počesť návštevy štátneho tajomníka F. Ružičku, na ktorú boli pozvaní významní predstavitelia analytických centier a osobnosti - Jacques Rupnik, Pierre Buhler, Dorothée Schmid a Claude Meyer. Témami rozhovorov boli vzťahy EÚ s Ruskom, Čínou a Tureckom. Okrem iného boli vyjadrené i očakávania od nadchádzajúceho samitu Normandskej skupiny v Paríži (9. decembra 2019), ktorý je príležitosťou vyslať silný politický signál, pre pozitívnu podporu implementácie Minských dohôd a rozvoj dialógu Ruska a Ukrajiny.