Zástupcovia Parlamentného zhromaždenia OBSE ocenili výsledky slovenského predsedníctva

4.12.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

Štátny tajomník a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukáš Parízek otvoril zasadnutie Byra Parlamentného zhromaždenia OBSE (PZ OBSE) 4. decembra 2019 v Bratislave. Zasadnutie predchádza Ministerskej rade OBSE, ktorá je ústredným rozhodovacím orgánom organizácie a jej výročné zasadnutie sa začne 5. decembra 2019.

 

PZ OBSE má 323 členov, poslancov národných parlamentov účastníckych štátov a na jeho čele stojí predseda, ktorým bol v roku 2018 zvolený George Tsereteli.

 

„Apelujem na vás ctení parlamentári ako reprezentantov ľudu. Podporiť OBSE z vašej strany vo vašich krajinách a objasniť dôležitosť tejto mimoriadnej organizácie vaším občanom. Bez tohto porozumenia bude vždy nedostatok politickej vôle a nedostatočné financovanie,“ uviedol L. Parízek.

 

Účastníci zasadnutia Byra PZ OBSE ocenili slovenské predsedníctvo aj v praktickej časti, kde vznikli pracovné skupiny a formáty na zdieľanie poznatkov medzi OBSE a medzinárodnými organizáciami a platformami, akou je aj Úrad OSN pre boj proti terorizmu. Slovensko bolo prvou predsedníckou krajinou, ktorá implementovala dohodu o spolupráci medzi OBSE a Európskou úniou.

 

Najvýznamnejšou úlohou a vzájomnou interakciou OBSE a Parlamentného zhromaždenia OBSE je spoločná účasť na pozorovaní volieb, vrátane parlamentných volieb na Slovensku. V priebehu tohoto roka až do začiatku budúceho je v regióne OBSE takmer 20 volebných procesov, ktorých spravodlivý a transparentný priebeh priamo vplýva na stabilitu regiónu. Primárnou úlohou Parlamentného zhromaždenia je tak neustála podpora medziparlamentného dialógu, ktorý je dôležitým aspektom v procese podpory demokracie v celej oblasti OBSE.

 

George Tsereteli predseda PZ OBSE vystúpi aj na Ministerskej rade OBSE a všetci účastníci zasadnutia Byra PZ OBSE sa zúčastnia aj jej zasadnutia. Výročné zasadnutie Byra sa končí prijatím deklarácie, ktorá určuje zásadné body spolupráce a úlohy na úrovni spolupráce parlamentov účastníckych krajín OBSE.

Úvodný príhovor L. Parízka