Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

24.09.2018
10:00
Rokovanie šerpov V4
24.09.2018
15:00
Stretnutie s predsedníčkou zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovou
26.09.2018
10:00
Rokovanie vlády SR
26.09.2018
14:00
Odovzdanie kópií poverovacích listín veľvyslanca Belgického kráľovstva G. D´Hoopa
27.09.2018
11:00
Zasadnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit
28.09.2018
11:00
Prijatie veľvyslanca Spojeného kráľovstva A. Gartha

Štátny tajomník Lukáš Parízek

22.09.2018
 
ZPC Egypt/Káhira (Politické konzultácie)
24.09.2018
 
ZPC Egypt/Káhira a Jordánsko/Ammán (Politické konzultácie)
25.09.2018
 
ZPC Jordánsko/Ammán (Politické konzultácie)
27.09.2018
 
Prijatie ŠTAT Min. Energ. Kene p. Simon Kachapin
28.09.2018
 
Pracovné stretnutie na pôde MF SR so ŠTAT p. D. Meager