Všetky správy

Назад

Bulharsko - opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom

Bulharsko - opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom

31.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Bulharsko

Osoby - karanténa

Občania iných krajín (vrátane Slovenska), ktorí majú na území Bulharska trvalý, dlhodobý alebo prechodný pobyt a prichádzajú z krajín, v ktorých sú registrované prípady ochorenia COVID-19 (t.j. aj Slovenska), podliehajú povinnej 14-dňovej domácej karanténe.

 

Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 28 dní.

 

Pacienti, ktorí boli po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (28 dní) odo dňa prepustenia.

 

Tranzit cez Bulharsko

Občania Slovenskej republiky, ich rodinní príslušníci z tretích krajín a cudzinci z tretích krajín s trvalým alebo dlhodobým pobytom na Slovensku - nemajú pri tranzite vlastným vozidlom (EČV registrovaná v SR) cez územie Bulharska obmedzenia na návrat do Slovenskej republiky.

 

Vodiči nákladných vozidiel

Vodiči nákladných vozidiel - občania Slovenskej republiky, ktorí vstúpia do Bulharska, musia neodkladne vyložiť a naložiť tovar v Bulharsku pri dodržaní hygienických karanténnych podmienok - pobyt v kabíne vozidla, dodržiavať 2 m vzdialenosť od ďalšej osoby - a v čo najskoršej dobe opustiť Bulharsko.