Repatriácia

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.
 

Od 2. apríla 2020 rezort diplomacie prestal prijímať žiadosti o registrácie občanov SR, ktorí majú záujem o repatriáciu. Dôvody sú viaceré, okrem iného aj to, že v mnohých prípadoch občania SR na poslednú chvíľu nevyužijú možnosti organizovanej repatriácie, respektíve o ňu žiadajú len formálne, nakoľko ich obvyklý pobyt je v zahraničí. Existujú aj prípady, keď sa už repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali.
 

Po ukončení prijímania žiadostí o registráciu k repatriáciám rezort diplomacie následne pristúpi k ich ukončeniu. Repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k SR iným spôsobom - lietadlom, vlakom, autobusom, alebo inak individuálne, občania by mali využiť túto možnosť.

 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie  (docx; 14.35 KB)

 

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)

 

Oznam o vykonávaní letov humanitárnej povahy na repatriáciu občanov Slovenskej republiky do vlasti

MZVEZ SR v súvislosti s prebiehajúcou repatriáciou občanov SR zo zahraničia na územie Slovenskej republiky využíva aj leteckých prepravcov, ktorí pre tento konkrétny prípad z povahy veci plnia humanitárny účel.

Назад

Švajčiarsko - repatriácia slovenských občanov do SR

Švajčiarsko - repatriácia slovenských občanov do SR

26.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Švajčiarsko

Skupinové repatriácie občanov do Slovenskej republiky sú podmienené rozhodnutím vlády Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky umiestniť skupinovo repatriovaných občanov do izolácie v karanténnych zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pre informáciu si dovoľujeme uviesť, že kapacity karanténnych zariadení Ministerstva vnútra SR sú limitované počtom voľných lôžok a v prípade ich preplnenia je potrebné počítať s možným časovým posunom skupinových repatriácií do SR tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia občanov žijúcich na území SR. Na základe uvedeného preto nie je možné špecifikovať presný dátum prípadnej repatriácie občanov SR z územia Švajčiarska a ani miesto odchodu zo Švajčiarska.

 

V prípade záujmu o repatriáciu do vlasti (pokiaľ nie je možný tranzit osobným automobilom) požiadavky o zabezpečenie repatriácie je potrebné zaslať na mailovú adresu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne: emb.bern@mzv.sk

 

 

 

 

 

Požiadavka musí obsahovať nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko repatriovanej osoby
  • špecifikovať koľko dospelých a koľko detí bude s dotyčnou osobou repatriovaných
  • miesto pobytu vo Švajčiarsku
  • občianstvo SR
  • informácia o občianstve SR rodinného príslušníka (ak má tiež záujem o repatriáciu)
  • aktuálny mobilný (resp. iný telefonický) kontakt repatriovanej osoby a e-mailový kontakt
  • zdôvodnenie účelu pobytu (pracovný, resp. turista)
  • dôvod na repatriáciu (napríklad neexistencia medzinárodného dopravného spojenia)
  • iné dôvody hodné osobitného zreteľa (napr. zdravotný stav)

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne po obdržaní písomnej žiadosti následne zaeviduje žiadosť občana o repatriáciu do SR. Po zaevidovaní zašle Veľvyslanectvo SR v Berne potvrdzujúcu mailovú odpoveď v o zaevidovaní jeho/jej žiadosti. Dovoľujeme si touto cestou požiadať záujemcov o repatriáciu, aby počkali, kým ich Veľvyslanectvo SR vo Berne telefonicky vyzve a oznámi im dátum a miesto odchodu repatriačného autobusu.

 

Zároveň informujeme:

Podľa rozhodnutia vlády a vyhlášky Hlavného hygienika SR, každá osoba, ktorá má právo prekročiť hranicu SR prichádzajúca skupinovo musí byť umiestnená do izolácie v zariadení, ktoré bolo dané do dispozície Ministerstva vnútra SR až do vykonania testu s výsledkom negatívny.

Nižšie sa nachádzajú tri tlačivá, potrebné k realizácii repatriácie do SR. Vyplnené a podpísané tlačivá o tranzite cez Rakúsko a o súhlase s vykonaním testu na COVID-19 a o povinnej 14-dňovej karanténe je potrebné mať so sebou pri nástupe do autobusu. Tlačivo týkajúce sa spracovávania osobných údajov je informatívneho charakteru a je potrebné sa s ním oboznámiť pred  cestou do SR. (Toto tlačivo nie je potrebné mať vytlačené pri sebe). V prípade, že žiadateľ nemá možnosť na vytlačenie príloh, je potrebné informovať zamestnanca Veľvyslanectva SR v Berne pri oznámení o dátume a čase odchodu autobusu.

Upozorňujeme, že bez písomného súhlasného stanoviska žiadateľa o repatriáciu nebude možné repatriáciu do SR realizovať.

 

pdf Rakúsko - tlačivo o tranzite  (pdf; 40.44 KB)

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie  (docx; 14.35 KB)

docx Repatriácia - ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)

 

 

 

Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 (pdf)

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia (pdf)