Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Jej práce sa zúčastňuje vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Назад

Európska diplomacia bude hovoriť (aj) slovenským hlasom

Európska diplomacia bude hovoriť (aj) slovenským hlasom

1.12.2019 | Slovensko a Európska únia


Bratislava/Brusel (1.decembra) – Tvárou a hlasom pri mediálnej prezentácii zahraničnej politiky Európskej únie bude slovenský diplomat. Niekdajší hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Stano sa po nástupe novej Európskej komisie 1. decembra stal hlavným hovorcom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiky EÚ, ktorú v rámci svojho portfólia zastrešuje podpredseda EK a Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.

 

Peter Stano je jediným občanom SR v zostave hovorcov novej EK. V Bruseli už pôsobil v rokoch 2011-2014, keď sa od vstupu SR do EÚ stal vôbec prvým Slovákom medzi hovorcami Európskej komisie a pracoval ako hovorca vtedajšieho komisára pre rozširovanie a susedskú politiku Štefana Füleho z Českej republiky. 

 

P. Stano pracoval 16 rokov vo verejnoprávnych médiách, vrátane STV, SRo, BBC World Service a Deutsche Welle. V roku 2009 nastúpil na MZVEZ SR na pozíciu hovorcu, ktorú vykonával dve funkčné obdobia. Následne pôsobil na Zastupiteľskom úrade SR v libanonskom Bejrúte a najnovšie plnil úlohy veľvyslanca s osobitným poslaním pre migráciu. P. Stano vyštudoval žurnalistiku, ovláda päť svetových jazykov a dohovorí sa ďalšími dvoma.