Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektov v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie v rámci dotačnej schémy medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR na rok 2020 bola zverejnená 31. januára2020. Lehota na predkladanie žiadostí bola vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 predĺžená do 3. apríla2020. Doručených bolo spolu 33 žiadostí. Žiadatelia celkovo požadovali 308 880,40 eur. Na dotačnú schému boli na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 95 056 eur.
Ministerstvo vyhodnotilo doručené žiadosti na podporu projektov v kontexte pretrvávajúcej mimoriadnej situácie. Dotácie boli vyhodnotené v úspornom variante s prihliadnutím na realizovateľnosť projektov počas mimoriadnych opatrení v celkovej hodnote 32 000 eur.


Týmto prístupom bol vytvorený priestor na možnú realizáciu dodatočnej výzvy na predkladanie žiadostí v roku 2020, ktorá bude vyhlásená v závislosti od uvoľňovania mimoriadnych epidemiologických opatrení. Druhá výzva by mala vytvoriť priestor pre žiadateľov na obsahovú aj logistickú aktualizáciu navrhovaných projektov a ich prípadné opätovné predloženie na posúdenie zo strany ministerstva.


Zoznam schválených aj neschválených žiadostí je uverejnený nižšie.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 6.5.2020 Dátum vytvorenia: 27.11.2017

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR