Home
English
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii
/servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRACOVNÍCI
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
NAŠE POSLANIE
ŠTATÚT STÁLEHO ZASTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI EURÓPSKEJ ÚNII
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
REGIÓNY
SLOVENSKÍ POSLANCI V EURÓPSKOM PARLAMENTE
KOMISÁR MAROŠ ŠEFČOVIČ PRÁCA V EURÓPSKYCH INŠTITÚCIÁCH
STÁLE ZAMESTNANIE
DOČASNÉ ZAMESTNANIE
NÁRODNÍ EXPERTI
STÁŽE
VOĽNÉ MIESTA
AKREDITÁCIA INERNETOVÉ STRÁNKY INŠTITÚCIÍ EÚ OBCHOD A INVESTÍCIE
PODNIKANIE V/SO SR SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
 
 
 
 
 

Stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ


O stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ je možné sa uchádzať prostredníctvom MZV a EZ SR. Stážam na zastupiteľských úradoch SR spravidla predchádza krátkodobá stáž v ústredí MZV a EZ SR v dĺžke 4 týždne. Všeobecné podmienky absolvovania krátkodobých študentských stáží nájdete na webstránke MZV a EZ SR.

Stáž na Delegáciách EÚ určená mladým absolventom vysokých škôl „Junior Professionals in the Delegations – JPD“


Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia (EK) schválili program stáží na Delegáciách Európskej únie nazvaný „Junior Professionals in the Delegations - JPD“. Program 9–mesačnej stáže (s možnosťou jej predĺženia o ďalších 9 mesiacov) je určený úspešným absolventom vysokých škôl s minimálnymi profesijnými skúsenosťami – absolventom bez praxe, resp. s krátkou praxou v maximálnej dĺžke do 4 rokov. Výberový proces do druhého kola programu stáží JPD bol ukončený. Od septembra 2014 budú na delegáciách EÚ stážovať 2 stážisti zo Slovenska, ktorí uspeli vo výberovom procese. Aktuálne informácie k ďalšiemu kolu stáží JPD budú zverejnené po jeho zahájení.

Stáže v európskych inštitúciách


Európske inštitúcie ponúkajú širokú paletu stáží rôzneho trvania pre študentov a absolventov. Viac informácii k ponuke stáží v jednotlivých inštitúciách nájdete na webstránke Európskej únie.

     

 
 
/servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO