Home
English
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii
/servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRACOVNÍCI
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
NAŠE POSLANIE
ŠTATÚT STÁLEHO ZASTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI EURÓPSKEJ ÚNII
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
REGIÓNY
SLOVENSKÍ POSLANCI V EURÓPSKOM PARLAMENTE
KOMISÁR MAROŠ ŠEFČOVIČ PRÁCA V EURÓPSKYCH INŠTITÚCIÁCH
STÁLE ZAMESTNANIE
DOČASNÉ ZAMESTNANIE
NÁRODNÍ EXPERTI
STÁŽE
VOĽNÉ MIESTA
AKREDITÁCIA INERNETOVÉ STRÁNKY INŠTITÚCIÍ EÚ OBCHOD A INVESTÍCIE
PODNIKANIE V/SO SR SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
 
 
 
 
 

Stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ


O stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ je možné sa uchádzať prostredníctvom MZV a EZ SR. Stážam na zastupiteľských úradoch SR spravidla predchádza krátkodobá stáž v ústredí MZV a EZ SR v dĺžke 4 týždne. Všeobecné podmienky absolvovania krátkodobých študentských stáží nájdete na webstránke MZV a EZ SR.

Stáž na Delegáciách EÚ určená mladým absolventom vysokých škôl „Junior Professionals in the Delegations – JPD“


Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR otvára výberový proces pre 2 stážové miesta v rámci programu „Junior Professionals in the Delegations“

Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) otvára výberový proces nového ročníka stáží „Junior Professionals in Delegations" (JPD).
Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia (EK) schválili program 9–mesačnej stáže s možnosťou jej predĺženia o ďalších 9 mesiacov, ktorý je určený pre úspešných absolventov s krátkou praxou v maximálnej dĺžke do 4 rokov. Od kandidátov sa očakáva vysoký stupeň motivácie a vyznávanie hodnôt a princípov Európskej únie.
ESVČ a EK ponúka SR jedno stážové miesto na vybranej Delegácii EÚ a jedno stážové miesto v EK. Každý záujemca sa môže uchádzať len o jednu z pozícií, nie je možné podávať si prihlášky súčasne na stáž v ESVČ aj v EK.
Všetky potrebné informácie ako aj formulár prihlášky sú zverejnené na adrese:
http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations/

Prosíme všetkých záujemcov, aby posielali vyplnené prihlasovacie formuláre na adresu jpd@mzv.sk najneskôr do 24. júna 2015. MZVaEZ SR súčasne žiada uchádzačov, aby spoločne s formulárom zaslali tieto doplňujúce doklady:

1. Kópie certifikátov potvrdzujúcich znalosť cudzieho jazyka podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky) na úrovni:
Anglický jazyk - aspoň úroveň C1
a súčasne
Francúzsky jazyk - aspoň úroveň B2,

2. Potvrdenie o praxi v týchto odboroch:
politická, tlačová a informačná činnosť (pre stáž v ESVČ)
rozvojová pomoc, obchod a ekonomika (pre stáž v EK).

Prvotný výber 4 kandidátov zo Slovenska zabezpečí MZVaEZ SR, konečný výber následne uskutoční ESVČ a EK.

POZOR, PREDĹŽENIE TERMÍNOV PRIHLASOVANIA
Prihlášky na stáže na delegáciách EK je potrebné zaslať na kontaktnú adresu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky jpd@mzv.sk najneskôr do 30. júna 2015. Podmienky predkladania žiadostí ostávajú nezmenené.


Stáže v európskych inštitúciách


Európske inštitúcie ponúkajú širokú paletu stáží rôzneho trvania pre študentov a absolventov. Viac informácii k ponuke stáží v jednotlivých inštitúciách nájdete na webstránke Európskej únie.

     

 
 
/servlet/bruseleu?MT=/App/WCM/ZU/BruselEU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/bruseleu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO