Jump over menu

Koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny vo Washingtone

Koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny vo Washingtone
  • 18.2.2011 | Kultúrna prezentácia | Slovensko a V4
 
Na pôde Veľvyslanectva SR vo Washingtone sa 17. februára 2011 uskutočnilo slávnostné podujatie – koncert klasickej hudby s recepciou – pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny (V4). Počas koncertu zazneli diela Antonína Dvořáka, Bélu Bartóka, Stanislawa Moniuszka a Ilju Zeljenku v podaní sláčikového kvarteta mladých slovenských umelcov pôsobiacich v USA pod názvom Charleston Virtuosi.


Veľvyslanec SR v USA Peter Burian v slávnostnom príhovore zdôraznil príspevok Vyšehradskej skupiny k úspešnej transformácii a integrácii regiónu do európskych a transatlantických štruktúr ako aj nezastupiteľnú úlohu tohto regionálneho zoskupenia pri posilňovaní spolupráce v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Na podujatí, ktoré bolo organizované v rámci programu slovenského predsedníctva V4 v Spojených štátoch amerických, sa zúčastnila viac ako stovka hostí vrátane predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí USA, Ministerstva obrany USA, členov washingtonského diplomatického zboru, zástupcov prestížnych amerických firiem a reprezentantov krajanských združení.

Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku V4 mal mimoriadne pozitívny ohlas a prispel nielen k zviditeľneniu Vyšehradskej skupiny v USA, ale aj k dobrej prezentácii Slovenska vo Washingtone, DC.