Preskočiť navigáciu


Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 - 2013

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 - 2013
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Programme of Cooperation between the Ministry of Education of the Slovak Republic and the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia for the Period 2010-2013

Základné údaje

Štát: Chorvátsko
Miesto podpisu: Záhreb
Dátum podpisu: 19.04.2010
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 19.05.2010
Číslo v Zb. zákonov SR: 213/2010
Typ zmluvy: spolupráca - rezorty
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo školstva
Inventarizačné číslo: MBZ