Preskočiť navigáciu


Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach
Názov zmluvy v anglickom jazyku:

Základné údaje

Štát: Mongolsko
Miesto podpisu: Ulánbátar
Dátum podpisu: 15.10.1976
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 22.03.1978
Číslo v Zb. zákonov SR: 106/1978,399/2011
Typ zmluvy: právna oblasť
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo spravodlivosti
Inventarizačné číslo: MBZ