Preskočiť navigáciu


Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky
Názov zmluvy v anglickom jazyku:

Základné údaje

Štát: Mozambik
Miesto podpisu: Praha
Dátum podpisu: 26.11.1980
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy:
Číslo v Zb. zákonov SR: 115/1981
Typ zmluvy: spolupráca kult. a vedecká
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo kultúry
Inventarizačné číslo: MBZ