Preskočiť navigáciu


Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
Názov zmluvy v anglickom jazyku: The Implementinf Protocol between the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania on Implementation of the Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania on the Mutual Representation by Diplomatic Missions and Consular Posts of their States in the Visa Procedure

Základné údaje

Štát: Litva
Miesto podpisu: výmena nót
Dátum podpisu: 02.05.2012
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 01.06.2012
Číslo v Zb. zákonov SR: 158/2012 (138/2012)
Typ zmluvy: vízové režimy
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo zahraničných vecí
Inventarizačné číslo: MBZ