Preskočiť navigáciu


Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vojnových hroboch

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vojnových hroboch
Názov zmluvy v anglickom jazyku:

Základné údaje

Štát: Rumunsko
Miesto podpisu: Bratislava
Dátum podpisu: 30.11.2006
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 30.08.2007
Číslo v Zb. zákonov SR: 487/2007
Typ zmluvy: 2. svetová vojna, 2. svetová vojna
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo vnútra SR
Inventarizačné číslo: MBZ 1647/410../2008