Preskočiť navigáciu


Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa (FAB CE)

Mnohostranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa (FAB CE)
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Agreement on the Establishment of Functional Airspace Block Central Europe

Základné údaje

Predmet zmluvy: Letecká doprava
Miesto prijatia zmluvy: Brdo pri Kranju
Dátum prijatia zmluvy: 05.05.2011
Dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 28.05.2012
Číslo v Zb. zákonov SR: 185/2011,144/2012
Predmet zmluvy: Letecká doprava
Prioritná: Áno
Gestor zmluvy: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Depozitár:
Inventarizačné číslo: MMZ