Preskočiť navigáciu


Dohoda o zmene Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Dohoda o zmene Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie
Názov zmluvy v anglickom jazyku:

Základné údaje

Štát: Svazijsko, Švajčiarsko
Miesto podpisu: výmena listov
Dátum podpisu: 08.12.2011
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 04.02.2012
Číslo v Zb. zákonov SR: 84/2012
Typ zmluvy: -
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Úrad vlády
Inventarizačné číslo: MBZ