Preskočiť navigáciu


Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
Názov zmluvy v anglickom jazyku:

Základné údaje

Štát: Mongolsko
Miesto podpisu: Ulánbátar
Dátum podpisu: 26.11.1992
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy:
Číslo v Zb. zákonov SR:
Typ zmluvy: vízové režimy
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo vnútra
Inventarizačné číslo: MBZ