Preskočiť navigáciu


Program kultúrnej spolupráce na roky 2009 - 2013 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Program kultúrnej spolupráce na roky 2009 - 2013 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Program of Cultural Cooperation for the Years 2009 - 2013 between the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Ministry of Culture of the People´s Republic of China

Základné údaje

Štát: Čína
Miesto podpisu: Peking
Dátum podpisu: 13.05.2009
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 13.05.2009
Číslo v Zb. zákonov SR:
Typ zmluvy: spolupráca - rezorty
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo kultúry
Inventarizačné číslo: MBZ 1819/442../2009