Preskočiť navigáciu


Štatút Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie (IRENA)

Mnohostranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Štatút Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie (IRENA)
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA)

Základné údaje

Predmet zmluvy: Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje energie
Miesto prijatia zmluvy: Bonn
Dátum prijatia zmluvy: 26.01.2009
Dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 08.07.2010
Číslo v Zb. zákonov SR: 174/2011
Predmet zmluvy: Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje energie
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo hospodárstva
Depozitár:
Inventarizačné číslo: MMZ