Preskočiť navigáciu


Zmluva medzi Slovenskou republikou Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmluva medzi Slovenskou republikou Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Agreement between the Slovak Republic and the Syrian Arab Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments

Základné údaje

Štát: Sýria
Miesto podpisu: Damask
Dátum podpisu: 18.02.2009
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 09.12.2009
Číslo v Zb. zákonov SR: 512/2009
Typ zmluvy: investície
Prioritná: Áno
Gestor zmluvy: Ministerstvo financií
Inventarizačné číslo: MBZ