Preskočiť navigáciu


Štátny tajomník M. Ježovica prijal portugalského veľvyslanca Joãa Luísa Niza Pinheiru

Štátny tajomník M. Ježovica prijal portugalského veľvyslanca Joãa Luísa Niza Pinheiru
  • 26.11.2010 | Aktivity štátneho tajomníka | Poverovacie listiny
 


Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Milan Ježovica prijal 26.11.2010 na nástupnej návšteve portugalského veľvyslanca Joãa Luísa Niza Pinheiru, ktorý mu odovzdal kópie poverovacích listín.


Portugalský partner informoval o prioritách svojej misie s ťažiskom na systematické prehlbovanie vzťahov na báze každodenných aktivít vo vzťahu k najvyšším ústavným orgánom a k zástupcom občianskej spoločnosti.

V diskusii k aktuálnym otázkam európskej politiky partneri deklarovali záujem o pokračovanie politického dialógu pri hľadaní riešenia na zabezpečenie finančnej stability eurozóny a v ďalších oblastiach spoločného záujmu. Obe strany počas rokovaní ocenili dobrú úroveň vzájomných vzťahov a spolupráce a potvrdili záujem o ich ďalšie rozširovanie aj na pôde EÚ, NATO a ostatných medzinárodných organizácií.

Štátny tajomník zaželal novému portugalskému veľvyslancovi veľa úspechov pri rozvoji slovensko-portugalských vzťahov.