Preskočiť navigáciu


Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Memorandum of Understanding between the Ministry of foreign Affairs of the Slovak Republic and the Ministry of foreign Affairs of the Republic of Serbia

Základné údaje

Štát: Srbsko
Miesto podpisu: Bratislava
Dátum podpisu: 03.06.2010
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 03.06.2010
Číslo v Zb. zákonov SR:
Typ zmluvy: spolupráca MZV
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo zahraničných vecí
Inventarizačné číslo: MBZ