Preskočiť navigáciu


Poďakovanie SSD

Poďakovanie SSD
  • 7.10.2011 | Seniori slovenskej diplomacie
 

Občianske združenie

SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIEtouto cestou vyslovujú


P O Ď A K O V A N I Ecteným kolegom a kolegyniam,

ktorí poukázali 2 % z dane

za rok 2010 združeniu SSD
JUDr. Silvester Minarovič
Predseda združenia