Preskočiť navigáciu


Aktuálna ekonomická a sociálna situácia v krajinách OECD

Aktuálna ekonomická a sociálna situácia v krajinách OECD
  • 17.4.2012 | Slovensko v OECD
 


Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prezentovala počas zasadnutia Rady OECD 16. apríla 2012 svoj pohľad na aktuálnu ekonomickú a sociálnu situáciu. Podľa organizácie sa posilňuje ekonomické oživenie, pretrvávajú však rozdiely v regiónoch sveta. Dôležitá je implementácia správnych politík, predovšetkým v eurozóne. Za posledných 12 mesiacov sa miera nezamestnanosti v krajinách OECD nezmenila a je stále na úrovni 8,2 %. Priemerná miera nezamestnanosti v krajinách EÚ dosahuje desať percent.

Ekonomická situácia
Podľa OECD v zásade dochádza k posilneniu ekonomického oživenia, naďalej však pretrvávajú rozdiely v regiónoch sveta. USA zaznamenávajú momentálne lepšie ekonomické výsledky ako eurozóna, a navyše aj v rámci eurozóny sú rozdiely medzi výkonom jednotlivých ekonomík.

Kľúčovým naďalej ostáva obnovenie dôvery – za posledné týždne došlo k nárastu dôvery zo strany investorov a finančných trhov. Zásahy Európskej centrálnej banky – refinančné operácie – priniesli na finančné trhy pozitívne výsledky. Naďalej však platí, že na finančných trhoch, hlavne v eurozóne, pretrváva neistota a napätie, dokazuje to vývoj spreadov v periférnych krajinách, hlavne v Španielsku a Portugalsku. Banky sú obozretné pri poskytovaní nových úverov, čo môže mať negatívne dôsledky pre malé a stredné podniky, a celkovo na hospodársky rast.

Dobrou správou z prostredia rýchlo rastúcich ekonomík je zmiernenie inflačných tlakov, na druhej strane však v niektorých krajinách, ako je Čína a Brazília, sa oslabuje priemyselná produkcia. Organizácia pozitívne vníma vyjadrenie Číny o väčšej flexibilite čínskej meny, čo môže mať pozitívne dôsledky pre nastolenie rovnováh v krajine, ale aj globálne.

Podľa organizácie je ekonomické oživovanie naďalej závislé od implementácie správnych politík. V eurozóne je potrebné dotiahnuť do konca výšku krízových zdrojov a posilniť finančný sektor hlavne prostredníctvom rekapitalizácie bánk. Zatiaľ nebolo implementované ani jedno systémové opatrenie na vyriešenie situácie na finančných trhoch. Štrukturálne reformy môžu zohrať kľúčovú úlohu pri opätovnom nastolení rovnováh. OECD tiež kvantifikovala, koľko môžu jednotlivé krajiny získať na hrubom domácom produkte za predpokladu implementácie dôležitých štrukturálnych reforiem. Najviac je to v prípade Belgicka, a to 18% hrubého domáceho produktu na obyvateľa v horizonte 10 rokovm (viac v štrukturálnych odporúčaniach v publikácii OECD Going for Growth).

Sociálna situácia
OECD informovala aj o súčasnom stave a vývine pracovného trhu v členských krajinách organizácie. Za posledných 12 mesiacov sa miera nezamestnanosti v krajinách OECD nezmenila a je stále na úrovni 8,2 %. Ani priemerná miera nezamestnanosti v krajinách OECD a krajín EE5 – Brazílie, Číny, Indie, Indonézie a Južnej Afriky – sa nemení, je však ovplyvňovaná rozdielnou mierou nezamestnanosti v jednotlivých krajinách. V krajinách, akými sú Južná Kórea, India, Japonsko a Čína je miera nezamestnanosti podľa posledných údajov štyri percentá, zatiaľ čo v krajinách Španielsko, Južná Afrika dosiahla miera nezamestnanosti viac ako dvadsať percent. Priemer miery nezamestnanosti v krajinách EÚ dosahuje desať percent.

Miera dlhodobo nezamestnaných sa v niektorých krajinách v štvrtom štvrťroku 2011 v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2007 zvýšila, napríklad v USA a vo Veľkej Británii dosahuje viac ako tridsať percent, vo Francúzsku, v Španielsku, Japonsku, Nemecku viac ako štyridsať percent a v Taliansku viac ako päťdesiat percent. Priemer EÚ je viac ako štyridsať percent. Podľa odporúčaní OECD je potrebné naštartovať zamestnanosť a zamestnávať znevýhodnené skupiny, najmä mladých, ženy a nízko kvalifikovaných pracovníkov, ktorých nezamestnanosť prevláda. V Španielsku pomer zamestnanosti mladých vo veku 16 až 24 rokov k celkovej zamestnanosti je 0,32, v Južnej Afrike 0,2, v Južnej Kórei 0,28, v Nemecku takmer 0,5 a v Kanade 0,7. Tiež je potrebné zamerať sa, okrem zvýšenia zamestnanosti, na kontinuálne zlepšovanie kvality zamestnanosti.

Prácu na čiastočný pracovný úväzok alebo prácu s kratším pracovným časom vykonáva v Nemecku 5,5 % zamestnancov (v roku 2010), v Španielsku 11,3 % (v roku 2010), v USA 6,1 % (v roku 2011) a v Austrálii 7,4 % (v roku 2011). Neformálne prácu vykonávalo v Turecku 30,6 % zamestnancov (v roku 2009), v Mexiku 53,7 % (v druhom štvrťroku 2009) a v Indii až 83,5 % (v rokoch 2004-2005). Pracovný pomer na určitú dobu malo v USA 4,2 % zamestnancov (v roku 2005), v Nemecku 14,7 % (v roku 2010), v Južnej Kórei 19,2 % (v roku 2010) a v Španielsku 24,9 % (v roku 2010).