Preskočiť navigáciu


Noc európskych kultúrnych inštitútov v Istanbule

Noc európskych kultúrnych inštitútov v Istanbule
  • 20.6.2012 | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Turecko
 

Vo večerných hodinách dňa 20. júna 2012 sa v Istanbule konala historicky prvá Noc európskych kultúrnych inštitútov. Pod mottom Noc európskej kultúry – jedna noc, dvanásť kultúr otvorili pre širokú verejnosť svoje dvere európske kultúrne inštitúty v Istanbule ako aj niektoré generálne konzuláty členských krajín Európskej únie. Pre návštevníkov boli pripravené rozmanité kultúrne podujatia a mohli si vychutnať živé hudobné vystúpenia, filmové premietania a rozmanité výstavy. Noc európskych kultúrnych inštitútov má ambíciou stať sa každoročnou udalosťou oslavujúcou rozmanitosť európskej kultúry.

Toto podujatie bolo usporiadané pod záštitou EUNIC clustra Turecko (European Union National Institutes for Culture), siete národných kultúrnych inštitútov z členských štátov Európskej únie. Bolo prvým zo série pripravovaných akcií určených na podporu európskej kultúry, ktoré by mali podporiť aktívnejšiu a bližšiu spoluprácu medzi veľvyslanectvami, resp. konzulátmi a kultúrnymi inštitútmi členských štátov Európskej únie v Turecku. Na prvom ročníku sa zúčastnili Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Istanbule pre návštevníkov pripravil výstavno-prezentačný projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto Košice sú nositeľom prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013, o ktorom rozhodla v roku 2008 medzinárodná trinásťčlenná komisia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Výstava prezentuje projekt dlhodobej transformácie mesta Košice prostredníctvom kultúry, ktorý chce vytvoriť priaznivé prostredie pre kultúru a kreativitu. Základnou rovinou projektu je kultúrny a umelecký program, ktorý dokáže vytvoriť platformu pre novú komunikáciu v európskom kultúrnom priestore. Prezentácia výstavy v zahraničí je istou pozvánkou pre návštevu Košíc v záujme zabezpečenia potrebného európsky rozmer podujatí, perspektívnych spojení a kultúrnych výmen, vzájomne sa obohacujúcich vo vzťahu Košice – Európa.

Súbežne s výstavou prebiehalo premietanie krátkych animovaných filmov z produkcie študentov a absolventov Filmovej fakulty VŠMÚ. Prezentované boli niekoľkonásobne ocenené krátkometrážne animované filmy autorov Michaely Čopíkovej O ponožkách a láske, Petra Budinského Alfonzova mucha a Borisa Šima Chyťte ho!. Kreativita a nekonvenčný pohľad mladých tvorcov na životné situácie zaujala účastníkov a tvorila príjemnú bodku programu pripraveného generálnym konzulátom v rámci Noci európskych kultúrnych inštitútov v Istanbule.

Podujatie sa tešilo značnému záujmu tureckej verejnosti. Výhodné umiestnenie inštitútov a niektorých konzulátov v okolí najrušnejšieho námestia Taksim v Istanbule zabezpečilo účasť aj náhodných okoloidúcich na podujatí. Slovenská krajanská komunita žijúca v Istanbule ocenila úsilie a aktivitu generálneho konzulátu priniesť medzi krajanov opäť časť domova v podobe fotografickej výstavy Košíc a mladého ducha slovenskej kinematografie.