Preskočiť navigáciu


Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Programme of Cooperation between the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania in the Area of Education

Základné údaje

Štát: Litva
Miesto podpisu: Bratislava
Dátum podpisu: 10.06.2008
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 11.07.2008
Číslo v Zb. zákonov SR: 243/2008
Typ zmluvy: spolupráca - rezorty
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo školstva
Inventarizačné číslo: MBZ