Preskočiť navigáciu


Slovensko a Nórsko aj o riešení dopadov hospodárskej krízy

Slovensko a Nórsko aj o riešení dopadov hospodárskej krízy
  • 10.5.2012 | Aktivity štátnych tajomníkov | Nórsko
 

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Peter Javorčík prijal 10. mája 2012 štátnu tajomníčku Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Gry Larsenovú. Obaja rezortní kolegovia vyzdvihli výbornú kvalitu vzájomných vzťahov a potvrdili záujem o ich ďalšie posilnenie.

Ťažiskovou témou bola aktuálna hospodárska situácia v Európe s osobitným dôrazom na sociálne dopady krízy. "Bolo by vhodné prepojiť projekty financované z fondov EÚ, ako aj z Nórskeho finančného mechanizmu na podporu zamestnanosti mladých ľudí," skonštatoval štátny tajomník Peter Javorčík na margo možných riešení nezamestnanosti, ktorá je jedným z najpálčivejších dôsledkov krízy na Slovensku, ako aj v EÚ.

Štátny tajomník Peter Javorčík sa poďakoval za aktívnu podporu Nórska pri poskytovaní finančnej pomoci Slovensku prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, z ktorých bola sumou 2 milióny eur podporená rekonštrukcia budovy bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie, kde bude dnes večer slávnostne otvorené Bjornsonove nádvorie za účasti nórskej štátnej tajomníčky.

Partneri diskutovali aj o aktuálnom vývoji v krajinách Východného partnerstva a na západnom Balkáne. Rezonoval tiež Dohovor o kazetovej munícii a napokon téma rodovej rovnosti - najmä v rámci rezolúcie OSN o ženách, mieri a bezpečnosti.

 
 
  • Foto zo slávnostného otvorenia Bjornsonovho nádvoria v Redute
  • Slovensko a Nórsko aj o riešení dopadov hospodárskej krízy